Όροι & Προϋποθέσεις — Dibin

Your browser does not support our auction technology. Please update your browser to latest version or use a different one.

Server Time:

Όροι & Προϋποθέσεις

Η σελίδα λειτουργεί από τις 02/04/2020

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στην ιστοσελίδα www.dib-in.com, και αφορούν στα πωλούμενα αγαθά, την πλατφόρμα διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και στις σχέσεις της εταιρείας με τους χρήστες της ιστοσελίδας.

Η παρούσα ιστοσελίδα, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες αυτής ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην εταιρεία ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗΣ Ε.Ε. – DIB-IN, που εδρεύει στην Ηράκλεια Σερρών –Πλ.Μεγ.Αλεξάνδρου 2, με ΑΦΜ:099211180.

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αντίστροφη Μέτρηση Χρονομέτρου

είναι η χρονική διάρκεια του χρονομέτρου που ξεκινά με το πρώτο χτύπημα και μηδενίζεται με κάθε νέο χτύπημα για την ίδια διάρκεια ή για μικρότερη, εφόσον το χτύπημα έγινε μέσα στην αυτή χρονική διάρκεια και πριν το χρονόμετρο φθάσει στο μηδέν

Αντικείμενο – Κινητό – Προϊόν

είναι οποιοδήποτε αντικείμενο δύναται να κερδηθεί μέσω των δημοπρασιών, εξαιρουμένων των dibs.

Δημοπρασία

είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα με την οποία δημοπρατείται το προϊόν και στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι χρήστες με πονταρίσματα

Επισκέπτης

είναι οποιοσδήποτε περιηγείται στην ιστοσελίδα χωρίς να έχει εγγραφεί και χωρίς να θεωρείται χρήστης

DIBS

Είναι η μικρότερη μονάδα συμμετοχής  που είναι διαθέσιμη στους παίκτες και αποκτάται με αγορές πακέτων των 9,99€, 24,99€, 49,98€ και  99,99€.

Προσπάθειες-Attempts

Είναι το σύνολο των προσπαθειών που δίδονται σε κάθε παίκτη ανά δημοπρασία. Εάν ο παίκτης εξαντλήσει το σύνολο των προσπαθειών δεν μπορεί να συμμετέχει άλλο στη δημοπρασία. Κάθε προσπάθεια αφαιρεί από τον χρήστη από ένα έως πολλαπλά dibs από το λογαριασμό του.

 

Ιστοσελίδα

είναι η παρούσα ιστοσελίδα και κάθε άλλη ιστοσελίδα που ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην εταιρεία

Κεντρικό Ρολόι

είναι το ρολόι που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα πάντοτε και υποδεικνύει την πραγματική ώρα

Λογαριασμός Χρήστη

είναι κατά την γενική έννοια του όρου, τα στοιχεία του χρήστη που έχει προχωρήσει σε εγγραφή, το προφίλ, ο κωδικός, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Νικητήριο Ποντάρισμα

είναι η αξία που έφθασε το δημοπρατηθέν προϊόν με το τελευταίο ποντάρισμα, όταν το χρονόμετρο φθάσει στο μηδέν.Για τα δεύτερα και τρίτα δώρα η αξία τους μειώνεται αναλόγως με τη μείωση της αξίας του πρώτου δώρου.

Νικητές Παίκτες
είναι ο χρήστης που πραγματοποίησε το τελευταίο ποντάρισμα και κέρδισε τη δημοπρασία, όπως επίσης και οι δύο παίκτες που πόνταραν ακριβώς πριν από αυτόν. Δεύτερος και τρίτος νικητής υπάρχουν μόνο αν η δημοπρασία έχει φτάσει έναν απαιτούμενο αριθμό παικτών για να ξεκλειδωθούν τα 2α και 3α δώρα.

Βραβεία
είναι τα προϊόντα που δίνονται στο τέλος της δημοπρασίας στους νικητές. 2α και 3α δώρα υπάρχουν μόνο αν η δημοπρασία έχει φτάσει έναν απαιτούμενο αριθμό παικτών.

Επιστροφές
είναι ο αριθμός των dibs που παίρνει ως επιστροφή στο τέλος κάθε δημοπρασίας ο παίκτης και είναι ανάλογος με τον αριθμό των προσπαθειών που έχει ξοδέψει από τις συνολικά 30.

1.Γενικοί όροι

1.1 Παρεχόμενες Υπηρεσίες – Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Η εταιρεία δια της παρούσας ιστοσελίδας παρέχει:

α. Ιστοσελίδα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών,

β. Ιστοσελίδα πώλησης κινητών αντικειμένων, προϊόντων τεχνολογίας κ.λπ.

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη για να παρέχει τη δυνατότητα σε όσους χρήστες το επιθυμούν να συμμετέχουν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες.

 

1.2 Ημερομηνία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων (ενημέρωση περί τροποποίησης)

Η ημερομηνία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα εμφανίζεται στο τέλος αυτών κατά την τελευταία τροποποίηση τους. Σε περίπτωση τροποποίησης (σύμφωνα και με όσα κατωτέρω εκτίθενται) η εταιρεία θα ενημερώνει του χρήστες για τις αλλαγές με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στους παρόντες.

 

1.3 Οι σχέσεις των χρηστών με την εταιρεία

Πραγματοποιώντας εγγραφή στην ιστοσελίδα, αποκτάται η ιδιότητα του χρήστη. Όλοι οι χρήστες τις ιστοσελίδας, πρέπει να συμφωνήσουν με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, έχοντας αναγνώσει και κατανοήσει αυτούς πλήρως, και οι οποίοι αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις της εταιρείας και του χρήστη, στα πλαίσια λειτουργίας αυτής της ιστοσελίδας και των συνδεδεμένων παροχών και σκοπών της εταιρείας.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις έχουν εφαρμογή σε όλες τις χώρες στις οποίες λειτουργεί η ιστοσελίδα. Η εγγραφή στην ιστοσελίδα και η χρήση της, από τον εκάστοτε χρήστη ισοδυναμεί με την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Οι αυτοί όροι και προϋποθέσεις αποτελούν έγκυρη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη. Ο χρήστης πραγματοποιώντας την εγγραφή του στην ιστοσελίδα, θεωρείται άνευ άλλου, ότι έχει λάβει γνώση και έχει κατανοήσει πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις, ότι συμφωνεί με αυτούς και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Αν ο χρήστης παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους των παρόντων, η εταιρεία διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να του απαγορεύσει την είσοδο στην ιστοσελίδα της εταιρείας και την χρήση της. Αν απαγορευθεί σε κάποιον χρήστη η είσοδος και χρήση της ιστοσελίδας,  λόγω παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων, χάνει το δικαίωμα έναντι της εταιρείας, από τα αγορασμένα dibs του, από προϊόντα που έχει κερδίσει στις δημοπρασίες και από προϊόντα που έχει αγοράσει από την ιστοσελίδα, και παραιτείται από κάθε δικαίωμα του, έναντι της εταιρείας, από τα τελευταία.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, μπορούν να γίνουν αποδεκτοί μόνο από πρόσωπα τα οποία λειτουργούν ατομικά και για προσωπικό τους συμφέρον και φέρουν την ιδιότητα του καταναλωτή.

Οποιοσδήποτε έχει ειδικότερη σχέση με την εταιρεία (όπως υπαλληλική, εργασιακή, διοικητική κ.α.) ή διατηρεί συμφέρον συνεργασίας με την εταιρεία (όπως προμηθευτές, παραγωγοί, συνεργάτες κ.α.), δεν μπορεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που παρέχουν οι παρόντες όροι σε βάρος της εταιρείας.

Οι παρόντες όροι έχουν εφαρμογή στις σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα και των χρηστών της ιστοσελίδας.

 

1.4 Η χρήση της ιστοσελίδας, ισοδυναμεί με αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων

Με την εγγραφή στην ιστοσελίδα και την χρήση της, ο εκάστοτε χρήστης, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία λειτουργεί και διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα και τις εν γένει επαγγελματικές της δραστηριότητες, πάντοτε σε σχέση με το αντικείμενο της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία αναγνωρίζει και εφαρμόζει μόνο τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Η Εταιρεία συνιστά και προτρέπει τους χρήστες να επισκέπτονται και να διαβάζουν τακτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της ιστοσελίδας.

 

1.5 Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση της, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ανακοινώνοντας σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας, ότι έχει επέλθει τροποποίηση των παρόντων, και αναρτώντας άμεσα το πλήρες  τελικό κείμενο των νέων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα.

Στην περίπτωση αυτή, η ισχύς και η εφαρμογή των νέων όρων και προϋποθέσεων, θα ανακοινώνεται σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας. Η δε επιγενόμενη χρήση της ιστοσελίδας από τους (ήδη) χρήστες αυτής, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων και του συνόλου των νέων όρων και προϋποθέσεων.

 

1.6 Νομοθετικό Πλαίσιο

Η Εταιρεία διαχειρίζεται την ιστοσελίδα, η οποία λειτουργεί σε διάφορες χώρες. Η κάθε χώρα διέπεται από το δικό της Δίκαιο και Νομοθεσία. Η Εταιρεία διατηρεί την έδρα της στην Ελλάδα. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και εν γένει από το πνεύμα του Ελληνικού Δικαίου.

 

1.7 Εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφορών

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας αυτής, και στα πλαίσια διαφωνιών και διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την λειτουργία της ιστοσελίδας, συμφωνεί από της εγγραφής του στην ιστοσελίδα, ότι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών θα είναι τα Δικαστήρια της Ελλάδος και συγκεκριμένα τα δικαστήρια των Σερρών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

 

2.Εγγραφή στην ιστοσελίδα και περιορισμοί

2.1 Προϋποθέσεις εγγραφής

Για να εγγραφεί κάποιος ως χρήστης της ιστοσελίδας θα πρέπει

α. να έχει συμπληρώσει τα 18 έτη και

β. να διαθέτει την δικαιοπρακτική ικανότητα και να βρίσκεται στην πνευματική κατάσταση, όπως αυτό ορίζεται από τον νόμο, να συνάπτει συμβάσεις με την Εταιρεία.

Αν πραγματοποιηθεί εγγραφή, και ο χρήστης κατά τον χρόνο της εγγραφής του δεν πληρούσε τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε η εγγραφή του θα θεωρείται άκυρη.

 

2.2 Περιορισμοί – Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται να εγγραφεί ως χρήστης:

α. όποιος έχει ήδη πραγματοποιήσει μια εγγραφή στην ιστοσελίδα

β. όποιος έχει απαγορευθεί από την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας, αναφορικά με προηγούμενη εγγραφή του

γ. όποιος διαθέτει ειδικότερη σχέση με την εταιρεία ή διατηρεί συμφέροντα συνεργασίας με αυτήν

Αν πραγματοποιηθεί εγγραφή, και ο χρήστης κατά τον χρόνο της εγγραφής του πληρούσε τις ανωτέρω αρνητικές προϋποθέσεις, τότε η εγγραφή του θα θεωρείται άκυρη.

 

2.3 Περιορισμοί – Απαγορεύσεις σε όσους έχουν ειδικότερη σχέση με την εταιρεία

Η Εταιρεία, πιστεύει και εφαρμόζει τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών και δεσμεύεται να δίδει σε όλους τους χρήστες, ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Στα πλαίσια αυτά, απαγορεύεται η εγγραφή ως χρήστη, και η εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τα κατωτέρω αναφερόμενα και περιγραφόμενα πρόσωπα.

Όσοι διαθέτουν ειδικότερη σχέση με την εταιρεία, πρέπει και οφείλουν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για την σωστή διαχείριση της και την πραγμάτωση του σκοπού της.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται σε:

α. Υπάλληλο – Εργαζόμενο (κάθε είδους),

β. Διευθυντή, Διαχειριστή, Νόμιμο Εκπρόσωπο και εν γένει διοικητικό στέλεχος ή προσωπικό

γ. συγγενή α’ βαθμού των ως άνω υπαλλήλων – εργαζομένων και Διοικητικών Στελεχών της εταιρείας  η χρήση της ιστοσελίδας, ως αν ήταν τρίτοι – άσχετοι προς την εταιρεία, χρήστες της.

Κανένα από τα ως άνω αναφερόμενα και περιγραφόμενα πρόσωπα δεν δύνανται να αποδεχθούν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και η προστασία που παρέχεται μέσω αυτών (όρων και προϋποθέσεων) δεν έχει εφαρμογή στα πρόσωπα αυτά.

 

2.4 Μοναδική Εγγραφή

Επιτρέπεται ΜΙΑ μόνο εγγραφή για κάθε χρήστη στην ιστοσελίδα. Πολλαπλές εγγραφές για τον ίδιο χρήστη απαγορεύονται και οι περισσότερες της μιας εγγραφής θα διαγράφονται.

 

2.5 Όνομα Χρήστη (Username)

Κατά την πραγματοποίηση της εγγραφής, γίνεται επιλογή ονόματος χρήστη. Το όνομα χρήστη δεν θα πρέπει να είναι περιεχομένου ρατσιστικού, εξυβριστικού, χυδαίου ή σε κάθε περίπτωση αντίθετου προς τα χρηστά ήθη και την καλή πίστη, ή προσβλητικό. Το όνομα χρήστη δεν πρέπει να είναι αποπροσανατολιστικό, να χρησιμοποιείται για την παροχή συμβουλών, να παραπέμπει/προτρέπει τους λοιπούς χρήστες σε  πράξεις ή ενέργειες καθώς και να έχει χαρακτήρα διαφημιστικό.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το όνομα χρήστη, το οποίο παραβιάζει τα ως άνω οριζόμενα, και σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα αυτό κατά την απόλυτη κρίση της, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.

 

2.6 Κωδικός Χρήστη (Συνθηματικό)

Ο χρήστης κατά την πραγματοποίηση της εγγραφής του στην ιστοσελίδα, θα επιλέξει τον κωδικό χρήστη του. Ο ανωτέρω κωδικός χρήστης θα πρέπει να κρατηθεί κρυφός, με ευθύνη του χρήστη και να μην δημοσιευθεί και γνωστοποιηθεί σε τρίτα πρόσωπα. Η Εταιρεία προτρέπει τους χρήστες να δημιουργήσουν κωδικούς ασφαλείς. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη από την απώλεια του κωδικού ή την χρήση του από τρίτο πρόσωπο, που δεν είναι ο χρήστης της ιστοσελίδας.

 

2.7 Τοποθεσίες/Χώρες λειτουργίας της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα αυτή λειτουργεί στις κάτωθι χώρες, και από τις οποίες γίνεται να πραγματοποιηθεί εγγραφή χρήστη:

1.Αυστρία

2.Βέλγιο

3.Βουλγαρία

4.Κροατία

5.Κύπρος

6.Τσεχία

7.Δανία

8.Εσθονία

9.Φινλανδία

10.Γαλλία

11.Γερμανία

12.Ελλάδα

13.Ουγγαρία

14.Ιρλανδία

15.Ιταλία

16.Λετονία

17.Λιθουανία

18.Λουξεμβούργο

19.Μάλτα

20.Ολλανδία

21.Πολωνία

22.Πορτογαλία

23.Ρουμανία

24.Σλοβακία

25.Σλοβενία

26.Ισπανία

27.Σουηδία

 

2.8 Μεταβολή ονόματος χρήστη

Ο χρήστης επιτρέπεται να αντικαταστήσει ή να αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο το όνομα χρήστη που όρισε κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα.

 

2.9 Υποχρέωση φύλαξης του κωδικού χρήστη

Ο χρήστης αναλαμβάνει την απόλυτη ευθύνη για την φύλαξη και αποθήκευση του κωδικού χρήστη και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση της ιστοσελίδας μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, ήτοι με την χρήση του ονόματος και κωδικού χρήστη του.

 

2.10 Υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου.

Η Εταιρεία επικοινωνεί με τους χρήστες μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου που έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους. Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρεία λειτουργεί με βάση χρονικό σύστημα επικοινωνίας 96 ωρών, εντός του οποίου αποστέλλει οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμεί ή οποιαδήποτε έχει ζητηθεί από τον χρήστη να αποσταλεί. Σε κάθε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η αποστολή οποιουδήποτε μηνύματος προς τον χρήστη, μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες εκ μέρους της Εταιρείας εντός των 96 ωρών, ο χρήστης χάνει το προϊόν.

Στα πλαίσια αυτά, ο χρήστης σε κάθε περίπτωση αλλαγής της διευθύνσεως του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να ενημερώνει την εταιρεία, αντικαθιστώντας την διεύθυνση με την ισχύουσα στην ενότητα των προσωπικών του πληροφοριών. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη από πράξεις και παραλείψεις της, σε περίπτωση που ο χρήστης παραλείψει να ενημερώσει εγκαίρως την ενότητα των προσωπικών πληροφοριών σχετικά με την νέα διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείο ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου.

 

2.11 Απαγόρευση μεταβίβασης του λογαριασμού χρήστη

Ο λογαριασμός του χρήστη απαγορεύεται σε οποιαδήποτε απολύτως περίπτωση να μεταβιβαστεί σε πρόσωπο διαφορετικό του πραγματικού χρήστη που πραγματοποίησε την εγγραφή. Η χρήση του λογαριασμού και αντίστοιχα η χρήση της ιστοσελίδας θα πραγματοποιείται μόνο από τον χρήστη και όχι από τρίτο πρόσωπο. Εάν η εταιρεία αντιληφθεί και ανακαλύψει ότι ο λογαριασμός του χρήστη, χρησιμοποιείται από διάφορα πρόσωπα, θα προχωρήσει σε διαγραφή του λογαριασμού, με επιφύλαξη όσων ορίζονται στο ειδικότερο κεφάλαιο κατωτέρω.

 

2.12 Υποχρέωση συμμόρφωσης σε περίπτωση ανάγκης επιβεβαίωσης του χρήστη (εάν ζητηθεί)

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι στα πλαίσια καλής λειτουργίας της ιστοσελίδας, η Εταιρεία δύναται μέσω της ιστοσελίδας να του ζητήσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτοποίηση του. Σε κάθε περίπτωση που η Εταιρεία θα ζητήσει τέτοια επιβεβαίωση στοιχείων, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να παρέχει τα στοιχεία του, πριν να μπορέσει να προχωρήσει στην κανονική χρήση της ιστοσελίδας.

Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε επιβεβαίωση και ταυτοποίηση των στοιχείων του, όπως του ζητήθηκαν από την εταιρεία, θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία εγγράφως, εντός 15 ημερών από την ημέρα που του ζητήθηκαν οι πληροφορίες επιβεβαίωσης και ταυτοποίησης μέσω της διεύθυνσης support@dib-in.com

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα προχωρά σε διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη αφού προηγουμένως ακυρώσει όλες τις εκκρεμείς ενέργειες του, αναφορικά με αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα και από αντικείμενα που κέρδισε σε δημοπρασίες.

 

2.13 Διαγραφή λογαριασμού χρήστη

Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει τον λογαριασμό του και να διαγράψει αυτόν, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία με mail στο support@dibin.com και να ζητήσει τη διαγραφή

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία παραλαμβάνει το αίτημα, ενημερώνει τον χρήστη, ότι εφόσον προχωρήσει σε διαγραφή του λογαριασμού του, θα ακυρωθούν αυτόματα όλες οι εκκρεμείς αποστολές, προσφορές και άλλες εκκρεμότητες του, χωρίς να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Εταιρείας για επιστροφή χρημάτων από τις αγορές του, για ολοκλήρωση της αποστολής εκ μέρους της Εταιρείας και εν γένει για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Εφόσον ο χρήστης απαντήσει εκ νέου θετικά στο τελευταίο ως άνω μήνυμα της Εταιρείας, η τελευταία προχωρά σε οριστική διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη και σε ακύρωση τυχόν εκκρεμοτήτων.

 

2.14 Συνέπειες διαγραφής λογαριασμού

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί την διαγραφή του λογαριασμού του και προχωρήσει στην διαγραφή αυτή, τότε θεωρείται ότι επιθυμεί και την λήξη οποιασδήποτε σχέσης με την Εταιρεία και όλων όσων ενεργειών και πληροφοριών συνδέονται με τον λογαριασμό του.

Για το λόγο αυτό, ο χρήστης πριν προχωρήσει σε διαγραφή του λογαριασμού του, θα πρέπει να λάβει υπόψιν του και τις ακόλουθες συνέπειες:

Τυχόν αγορές που έχει πραγματοποιήσει ή προσφορές για αγορά συνεπεία νίκης σε δημοπρασία, για τις οποίες όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του τιμήματος τους, ακυρώνονται και ο χρήστης παραιτείται από κάθε δικαίωμα από αυτές, ως αν δεν επιθυμούσε την αγορά τους

 

3.Δικαιώματα εταιρίας

3.1  Ως προς τον λογαριασμό χρήστη

3.1.1  Δικαίωμα αντικατάστασης και αλλαγής ονόματος χρήστη

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε το όνομα εγγραφής οποιουδήποτε από τους χρήστες της ιστοσελίδας, εφόσον αυτό (όνομα) παραβιάζει τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο των παρόντων.

Εάν η Εταιρεία, διαπιστώσει ότι το όνομα χρήστη έχει επιλεγεί επί σκοπώ, κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 4.5 των παρόντων, τότε διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει στο σύνολο του τον λογαριασμό του αντίστοιχου χρήστη.

 

3.1.2 Δικαίωμα επιβεβαίωσης στοιχείων χρήστη και ταυτοποίησης τους

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβεβαίωση και να προχωρήσει σε ταυτοποίηση των στοιχείων οποιουδήποτε χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε αιτία κατά την απόλυτη κρίση της.

Η εφαρμογή του δικαιώματος αυτού της εταιρείας, οδηγεί τον λογαριασμό του χρήστη σε προσωρινή αναστολή, και αντίστοιχα σε προσωρινή αναστολή τίθενται και όλες οι δραστηριότητες του χρήστη, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Στα πλαίσια αυτού του δικαιώματος της Εταιρείας, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από οποιονδήποτε χρήστη να αποστείλει φωτοαντίγραφο ενός αποδεικτικού της ταυτότητας του (όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.), αποδεικτικού της διεύθυνσης κατοικίας του ή και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου κρίνει αναγκαίο για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης.

 

3.2 Ως προς την Αναστολή λογαριασμού

3.2.1 Δικαίωμα Αναστολής λογαριασμού χρήστη

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει οποτεδήποτε τον λογαριασμό οποιουδήποτε χρήστη, σε περιπτώσεις παραβίασης των παρόντων μεταξύ των οποίων και σε κάθε περίπτωση όπου ο χρήστης:

α. Δημιουργεί περισσότερους του ενός λογαριασμούς στην ιστοσελίδα

β. Χρησιμοποιεί περισσότερους λογαριασμούς για να συμμετέχει στις δημοπρασίες

γ. Επιτρέπει σε τρίτα πρόσωπα να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του και να ποντάρουν στις δημοπρασίες

δ. Χρησιμοποιεί παράνομες, ανήθικες ή άδικες προς τους λοιπούς χρήστες μεθόδους για να κερδίσει στις δημοπρασίες

ε. Αρνείται με οποιοδήποτε τρόπο την αποδοχή και εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

 

3.2.2 Δικαίωμα Αναστολής λογαριασμού χρήστη – Ταυτοποίηση στοιχείων

Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο έχουν εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις που η Εταιρεία έχει ζητήσει από τον χρήστη την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων του, μέσω της αποστολής σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, και εφόσον ο χρήστης δεν έχει ικανοποιήσει το αίτημα της Εταιρείας και δεν έχει στείλει τα απαραίτητα έγγραφα, εντός 15 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος της Εταιρείας.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, για αόριστο χρόνο να:

α. ακυρώσει τυχόν αποδοχές αγοράς προϊόντων από τον χρήστη,

β. αναστείλει προσωρινά ή κα να διαγράψει τον λογαριασμό του χρήστη,

γ. απαγορεύσει στον χρήστη να αγοράσει πακέτα Dibs,

δ. απαγορεύσει στον χρήστη να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στις δημοπρασίες

ε. προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνεται σκόπιμη κατά την γνώμη της Εταιρείας σε βάρος του χρήστη.

 

3.3 Δικαίωμα άρνησης επικοινωνίας με πρόσωπα που δεν αποτελούν τον χρήστη κάθε λογαριασμού

Η Εταιρεία θα επικοινωνεί και θα συζητά για τον λογαριασμό κάθε χρήστη, μόνον με τον χρήστη που είναι εγγεγραμμένος και το όνομα του αντιστοιχεί στον λογαριασμό.

Η Εταιρεία έχει ήδη θέσει ως περιορισμό, ότι ο κάθε λογαριασμός θα αντιστοιχεί και θα χειρίζεται από έναν συγκεκριμένο χρήστη.

Η Εταιρεία δεν θα επικοινωνεί και δεν θα συζητά οποιονδήποτε λογαριασμό, με πρόσωπα τα οποία δεν είναι ο εγγεγραμμένος χρήστης και ο κάτοχος του λογαριασμού.

 

3.4 Δικαίωμα έρευνας σχετικά με την πιθανότητα συμπαιγνίας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε έρευνα οποιασδήποτε δημοπρασίας, για να βρει στοιχεία περί τέλεσης ή προσπάθειας τέλεσης συμπαιγνίας και απάτης κατά της Εταιρείας.

 

3.5 Δικαίωμα επανεκκίνησης μιας δημοπρασίας, σε περίπτωση που διαπιστωθεί συμπαιγνία

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε επανεκκίνηση οποιασδήποτε δημοπρασίας, εφόσον βρεθούν στοιχεία και η Εταιρεία θεωρεί ότι έχει υπάρξει συμπαιγνία.

 

3.6 Δικαίωμα αλλαγής του χρόνου διενέργειας δημοπρασιών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ώρες κατά τις οποίες διενεργούνται οι δημοπρασίες, οποτεδήποτε. Οι παραπάνω αλλαγές θα συνοδεύονται πάντα από ενημέρωση των χρηστών σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας, και ειδικότερα στα στοιχεία της εκάστοτε δημοπρασίας.

 

3.7 Δικαίωμα ακύρωσης δημοπρασίας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε δημοπρασία σε οποιοδήποτε χρόνο, ακόμη και πριν αυτή ξεκινήσει.

Οι λόγοι που θα οδηγήσουν την εταιρεία να ασκήσει το δικαίωμα της αυτό, αντιστοιχούν σε περιπτώσεις όπου:

α. η δημοπρασία έχει χαρακτηριστεί με τεχνικό πρόβλημα

β. έχει δεχθεί επίθεση η ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που ακυρώνεται δημοπρασία που έχει ήδη διενεργηθεί, να επιστρέψει όλα ταDibs που χρησιμοποιήθηκαν.

Σε κάθε περίπτωση που η Εταιρεία ακυρώσει μια δημοπρασία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, τότε κατά την διακριτική της ευχέρεια δύναται:

α. να επιστρέψει όλα ή μέρος των Dibs που χρησιμοποιήθηκαν και ξοδεύτηκαν κατά την δημοπρασία

β. να προχωρήσει σε επανεκκίνηση της δημοπρασίας

Σε κάθε περίπτωση που εκτός των ανωτέρω αναφερομένων, η Εταιρεία διαπιστώσει και την ύπαρξη στοιχείων που υποδεικνύουν ότι υπάρχει συμπαιγνία, τότε διατηρεί και όλα τα δικαιώματα της όπως αναφέρονται στο σχετικό άρθρο.

 

 

3.8 Δικαίωμα τροποποίησης του ορίου νικών στις Δημοπρασίες

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το όριο νικών κάθε χρήστη, ως προς το ύψος του, την σχέση του με τον τύπο των προϊόντων και το χρονικό διάστημα εντός του οποίο τοποθετείται το όριο, ελεύθερα κατά την επιλογή της και οποτεδήποτε.

Τυχόν τέτοια τροποποίηση θα εμφανίζεται στον αντίστοιχο όρο των παρόντων, ο οποίος θα τροποποιείται εξίσου και οι χρήστες θα λαμβάνουν σχετική ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας περί της τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων.

 

3.9 Δικαίωμα κράτησης του προϊόντος δημοπρασίας που κερδήθηκε και μη πώλησης του, σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της πληρωμής από τον νικητή χρήστη

Με επιφύλαξη όσων κατωτέρω ορίζονται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νικητής χρήστης μιας δημοπρασίας δεν προχωρήσει σε πληρωμή του προϊόντος που κέρδισε από δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε, εάν ο χρήστης που κέρδισε μια δημοπρασία, δεν προχωρήσει εντός του χρονικού ορίου σε αγορά του προϊόντος και σε καταβολή του τιμήματος του, τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα:

α. να κρατήσει το προϊόν στην κυριότητα της και να αρνηθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη πρόταση του νικητή χρήστη για αγορά του

β. να μην επιστρέψει στον νικητή χρήστη τα Dibs που χρησιμοποίησε κατά την διενέργεια της δημοπρασίας μέσω τον πονταρισμάτων του.

 

3.10 Δικαίωμα επανεκκίνησης της δημοπρασίας σε περίπτωση επίθεσης κατά της ιστοσελίδας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε επανεκκίνηση της δημοπρασίας σε περίπτωση που η ιστοσελίδα δεχθεί επίθεση.

 

3.11 Δικαίωμα άρνησης απάντησης στους χρήστες σε περίπτωση προβολής ενστάσεων σε σχέση με τεχνικά προβλήματα

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα τεχνικά ή ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας και αναφορικά με τα πονταρίσματα που έχουν γίνει.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, δεν υποχρεούται να απαντήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο να αποζημιώσει τον χρήστη, ο οποίος ισχυρίζεται ότι λόγο τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την δημοπρασία δεν κατάφερε να κερδίσει αυτήν, και ότι αν αυτά τα προβλήματα δεν υπήρχαν θα είχε κερδίσει. Αντίστοιχα ο χρήστης στις παραπάνω περιπτώσεις δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα σε βάρος της Εταιρείας, ούτε και στο προϊόν της εκάστοτε δημοπρασίας.

 

3.12 Δικαίωμα εφαρμογής δοκιμαστικών αλλαγών, στον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας και στις παρεχόμενες υπηρεσίες

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των οριζομένων κατωτέρω και σε κάθε περίπτωση που πραγματοποιεί αλλαγές στην ιστοσελίδα.

Τέτοιες αλλαγές είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α. αλλαγές στην διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα

β. αλλαγές στις παρεχόμενες εκπτώσεις

γ. λοιπές αλλαγές σε σχέση με τη διαδικασία διενέργειας των δημοπρασιών

Η ανωτέρω λίστα, περιγράφει ενδεικτικά τις αλλαγές που μπορεί να πραγματοποιήσει η Εταιρεία στην ιστοσελίδα, και οι οποίες θα γίνονται για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικότερα της εμπειρίας του χρήστη.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να παρέχει εμπεριστατωμένες πληροφορίες για τις αλλαγές αυτές, εφόσον γίνονται δοκιμαστικά.

Οι αλλαγές αυτές και γενικότερα η προσπάθεια για βελτίωση της ιστοσελίδας λαμβάνει χώρα καθημερινά. Σε περίπτωση που η Εταιρεία θέλει να προχωρήσει σε δοκιμαστική εφαρμογή κάποιων αλλαγών, μπορεί να εφαρμόσει αυτές, σε μια ομάδα τυχαία επιλεγμένων η μη χρηστών:

α. για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και

β. με επαρκή έλεγχο και εποπτεία, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι λοιποί χρήστες εκτός της επιλεγμένης ομάδας, δεν αντιμετωπίζονται μειονεκτικά.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να απαντήσει σε χρήστες, οι οποίοι βρίσκονται εκτός των επιλεγμένων ομάδων (ως άνω περιγράφονται) και οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι εφαρμοζόμενες κατά την δοκιμαστική περίοδο αλλαγές, επιφέρουν σε βάρος τους βλαπτικά αποτελέσματα.

 

3.13 Καμία ευθύνη της Εταιρείας για τα ανωτέρω δικαιώματα της

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν βλάβη που δύναται να προκύψει σε βάρος χρηστών ή τρίτων προσώπων, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων της που προβλέπονται ως ανωτέρω.

 

3.14 Δικαίωμα τροποποίησης του χρονικού ορίου ισχύος εκπτώσεων και προσφορών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και ελεύθερα την χρονική ισχύ των προσφορών που παρέχει, ενημερώνοντας τους χρήστες για την αλλαγή αυτήν, και πάντοτε σύμφωνα με τις παρακάτω υποχρεώσεις της.

 

3.15 Δικαιώματα στα πλαίσια της διαδικασίας προστασίας αγοραστή

3.15.1 Δικαίωμα ενεργοποίησης διαδικασίας προστασίας αγοραστή

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει την διαδικασία της προστασίας αγοραστή, υπέρ οποιουδήποτε χρήστη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται κατωτέρω στο ειδικότερο κεφάλαιο.

Η Εταιρεία υποχρεούται να εξασκεί το δικαίωμα της που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, ως απόρροια της υποχρέωσης της να συμπεριφέρεται ειλικρινώς, σύμφωνα και με την παρ. 4.1 των παρόντων.

 

3.15.2 Δικαίωμα παρακράτησης προϊόντος που αγοράστηκε ή κερδήθηκε σε δημοπρασία στα πλαίσια της διαδικασίας προστασίας αγοραστή

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει και να «παγώσει» προσωρινά οποιαδήποτε αγορά έγινε από το ηλεκτρονικό κατάστημα αγορών, ή αγορά που έγινε μετά από νίκη σε δημοπρασία, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία προστασίας του αγοραστή, και εφόσον ο χρήστης αρνείται ή δεν έχει αποστείλει ακόμη τα έγγραφα ταυτοποίησης που του έχουν ζητηθεί από την Εταιρεία για χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημερών.

 

3.15.3 Δικαίωμα ακύρωσης συμβολαίου αγοράς

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε συμβόλαιο έχει συναφθεί μεταξύ αυτής και κάποιου χρήστη, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία προστασίας αγοραστή, και ο χρήστης υπέρ του οποίου αυτή ενεργοποιήθηκε, αρνείται να αποστείλει τα έγγραφα ταυτοποίησης που του έχουν ζητηθεί ή από τα έγγραφα που έχει αποστείλει δεν προκύπτει η ταυτοποίηση του

 

3.15.4 Δικαίωμα παραλαβής και επεξεργασίας δεδομένων στα πλαίσια της διαδικασίας προστασίας αγοραστή

Στα πλαίσια των δικαιωμάτων της Εταιρείας και της διαδικασίας προστασίας αγοραστή, η Εταιρεία δύναται να ζητά από τους χρήστες έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητα τους.

Το δικαίωμα αυτό της Εταιρείας, επιτρέπει στην τελευταία να ασκεί έλεγχο και εποπτεία στις δραστηριότητες που λαμβάνουν στην ιστοσελίδα της. Επιπρόσθετα το δικαίωμα αυτό της Εταιρείας ασκείται στα πλαίσια των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και με σκοπό να βοηθηθούν οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωσης ύπαρξης τυχόν αδικημάτων.

Η Εταιρεία λαμβάνει τα αποδεικτικά έγγραφα που ζητά για την ταυτοποίηση και τα επεξεργάζεται σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην Πολιτική Απορρήτου.

 

4.Υποχρεώσεις εταιρίας

4.1 Υποχρέωση ειλικρινούς συμπεριφοράς

Η Εταιρεία λειτουργεί την ιστοσελίδα, με σκοπό όλοι οι χρήστες να έχουν την δυνατότητα να μετέχουν στις δημοπρασίες με ίσες ευκαιρίες. Όλες οι διαφημίσεις της Εταιρείας για την ιστοσελίδα και τις δημοπρασίες που διενεργούνται δεν θα έχουν ως στόχο να παραπλανούν το κοινό και θα περιγράφουν με ακρίβεια τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία και η ιστοσελίδα.

Με την ιστοσελίδα η Εταιρεία, στοχεύει στο να παρέχει στους χρήστες την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά την περιήγηση και κατά την συμμετοχή σε όλες τις υπηρεσίες.

Η υποχρέωση της Εταιρείας να φέρεται με ειλικρίνεια είναι ευρεία έννοια. Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να φαίνεται ότι η εταιρεία δεν τηρεί την υποχρέωση αυτή, ιδίως όταν πραγματοποιεί αλλαγές στην ιστοσελίδα, οι οποίες εφαρμόζονται σε μια συγκεκριμένα ομάδα χρηστών. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία, σύμφωνα και με όσα ανωτέρω αναφέρονται δεν παραβιάζει πραγματικά την υποχρέωση που προκύπτει από την παρούσα παράγραφο.

 

4.2 Υποχρέωση εξασφάλισης της μη επέμβασης της Εταιρείας στις δημοπρασίες

Η Εταιρεία υποχρεούται και εξασφαλίζει στους χρήστες, ότι κανένα μέλος της, κανένας υπάλληλος, και κανένας ο οποίος έχει συμφέροντα από την συνεργασία του με την Εταιρεία, δεν μετέχει στις δημοπρασίες, και δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα αυτής με κανέναν απολύτως τρόπο.

 

4.3 Υποχρέωση Παρακολούθησης της Ιστοσελίδας και έρευνας για συμπαιγνία

Η Εταιρεία οφείλει να παρακολουθεί και να ελέγχει αποτελεσματικά την ιστοσελίδα, αναφορικά με τον ορθό τρόπο λειτουργίας της, και κυρίως να ερευνά τυχόν περιπτώσεις συμπαιγνίας κατά τις δημοπρασίες.

 

4.4 Υποχρέωση ενημέρωσης των χρηστών, σε περίπτωση επανεκκίνησης δημοπρασίας

Εάν η Εταιρεία διαπιστώσει ότι η νίκη σε μια δημοπρασία υπήρξε  αποτέλεσμα συμπαιγνίας ή επίθεσης που πραγματοποιήθηκε κατά της ιστοσελίδας, υποχρεούται να ενημερώσει τους χρήστες που συμμετείχαν και πόνταραν στην δημοπρασία, αναφορικά με τη διαδικασία της επανεκκίνησης της δημοπρασίας και τα νέα στοιχεία διενέργειας της.

 

4.5 Υποχρέωση διενέργειας δημοπρασιών και παράδοσης των προϊόντων που κερδήθηκαν από αυτές

Οι δημοπρασίες που διενεργεί η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας, αποτελούν προσκλήσεις προς τους χρήστες για συμμετοχή σε αυτές, και για την νίκη και απόκτηση του προϊόντος της εκάστοτε δημοπρασίας. Όταν η εκάστοτε δημοπρασία ολοκληρωθεί, ο χρήστης αποδεχθεί το προϊόν και πληρώσει την αξία του, καθώς και όταν η εταιρεία αποδεχθεί την αγορά αυτή, τότε η τελευταία υποχρεούται να παραδώσει το προϊόν στο χρήστη που κέρδισε την δημοπρασία.

 

4.6 Υποχρέωση πώλησης του προϊόντος που κερδήθηκε σε δημοπρασία στον νικητή χρήστη

Η Εταιρεία υποχρεούται να αποδεχθεί την πρόταση του νικητή της δημοπρασίας να αγοράσει το προϊόν που κέρδισε, στην τιμή την οποία το κέρδισε. Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση αυτή της Εταιρεία, βρίσκεται σε συνάρτηση με την υποχρέωση του χρήστη να πραγματοποιήσει προσηκόντως τις πληρωμές για το προϊόν που κέρδισε.

Εξαίρεση στην παρούσα υποχρέωση της Εταιρείας, αποτελεί η διαπίστωση ότι τελέστηκε συμπαιγνία κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, ή ότι η νίκη ήταν αποτέλεσμα επίθεσης κατά της ιστοσελίδας.

Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί την πρόταση του νικητή χρήστη για αγορά του προϊόντος, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη της για αποζημίωση του χρήστη.

 

4.7 Υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας προστασίας αγοραστή

Η Εταιρεία υποχρεούται εντός 48 ωρών από την ενεργοποίηση της διαδικασίας προστασίας αγοραστή να την ολοκληρώσει και να αποδεσμεύει τον λογαριασμό του χρήστη, υπέρ του οποίου ενεργοποιήθηκε η διαδικασία, εφόσον ο χρήστης ακολουθήσει την διαδικασία που θα του υποδείξει η Εταιρεία για την ολοκλήρωση της.

 

5.Δικαιώματα χρηστών

5.1. Δικαίωμα του χρήστη για πληροφόρηση, σε περίπτωση που η Εταιρεία θεωρεί ότι υπάρχει συνομωσία

Ο χρήστης πληροφορείται από την Εταιρεία, σε κάθε περίπτωση που η τελευταία θεωρεί ότι υπάρχει συνομωσία στα πλαίσια κάποιας δημοπρασίας. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες από την Εταιρεία, σχετικά με τους λόγους που έλαβε την ειδοποίηση αυτή. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να αμφισβητηθεί από τον χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε κατωτέρω ειδικότερη παράγραφο.

 

5.2 Δικαίωμα του χρήστη να αρνηθεί την εφαρμογή και αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

Σε οποιοδήποτε χρόνο, ήτοι ακόμη και από την πραγματοποίηση της εγγραφής ενός χρήστη στην ιστοσελίδα, και κατά τη διάρκεια της, αλλά πάντως πριν από την επιλογή του χρήστη να απενεργοποιήσει και να διαγράψει τον λογαριασμό του, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η επιθυμία αυτή και το αντίστοιχο δικαίωμα του χρήστη, μπορεί να δηλωθεί κατά την προσπάθεια εγγραφής του στην ιστοσελίδα, με την επιλογή άρνησης αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων, και εφόσον έχει ήδη πραγματοποιήσει εγγραφή και χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της από τον χρήστη, με έγγραφη δήλωση (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.α.) προς την εταιρεία, στην οποία ο χρήστης θα αναπτύσσει την επιθυμία και την ενάσκηση του δικαιώματος του αυτού.

Στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν μπορεί να επιτρέψει σε κανέναν την χρήση της ιστοσελίδας και αντίστοιχα των υπηρεσιών που παρέχει, εφόσον δεν γίνονται αποδεκτοί οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς δεν θα υπάρχει εξασφάλιση, ούτε των δικαιωμάτων της εταιρείας, ούτε του εκάστοτε χρήστη, ούτε και των λοιπών χρηστών της ιστοσελίδας.

Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν που ο χρήστης θα επικαλεστεί και θα ασκήσει το δικαίωμα του αυτό, η εταιρεία, στην πρώτη περίπτωση (άρνηση αποδοχής), δεν κάνει δεκτό το αίτημα εγγραφής στην ιστοσελίδα και δημιουργίας λογαριασμού, και στην δεύτερη περίπτωση (μεταγενέστερη άρνηση εφαρμογής), θέτει τον λογαριασμό του χρήστη σε αναστολή, και κατ’ εφαρμογή όσων ορίζονται λεπτομερώς στους παρόντες, προχωρά σε διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη.

 

5.3 Δικαίωμα επιστροφής ελαττωματικού που αγοράστηκε από δημοπρασία

Τα παρακάτω περιγράφουν την διαδικασία και το δικαίωμα του χρήστη που κέρδισε κάποια δημοπρασία, αγόρασε το προϊόν και το τελευταίο ήταν ελαττωματικό κατά την παράδοση του.

Αρχικά ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία μέσω της ειδικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα, ή μέσω email στην διεύθυνση support@dib-in.com πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια για επιστροφή του προϊόντος.

Κατά την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να αποστείλει στην εταιρεία:

α. ολόκληρο το προϊόν στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε ακριβώς,

β. την συσκευασία στην οποίο παρέλαβε το προϊόν

γ. τυχόν συνοδευτικά έγραφα του προϊόντος που έλαβε κατά την παράδοση του.

 

5.4 Δικαίωμα επιστροφής των Dibs και το χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε μια δημοπρασία, εφόσον αυτή ακυρωθεί και γίνει επανέναρξη της

Σε περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει, για σημαντικό λόγο (όπως η περίπτωση επίθεσης κατά της ιστοσελίδας) να ακυρώσει μια δημοπρασία που ολοκληρώθηκε και να προχωρήσει σε επανέναρξη της, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να του επιστραφούν τα Dibs που χρησιμοποίησε στα πονταρίσματα του κατά την δημοπρασία, και σε περίπτωση που ο νικητής χρήστης προχώρησε ήδη σε αγορά του προϊόντος που κέρδισε, διατηρεί το δικαίωμα για επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε.

 

5.5 Δικαίωμα αγοράς προϊόντος που κερδήθηκε σε δημοπρασία στην τιμή κλεισίματος

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αιτείται την αγορά του προϊόντος που κέρδισε από μια δημοπρασία, της οποίας ήταν ο νικητής χρήστης. Το δικαίωμα αυτό του χρήστη, συνοδεύεται από την υποχρέωση της Εταιρείας να αποδεχθεί την πρόταση του νικητή χρήστη για αγορά του προϊόντος.

Το δικαίωμα αυτό του χρήστη και η συνακόλουθη υποχρέωση της Εταιρείας, αφορούν στην αγορά και την αποδοχή της αγοράς στην τιμή κλεισίματος του προϊόντος που προέκυψε από την δημοπρασία.

 

5.6 Δικαίωμα αποδέσμευσης του λογαριασμού χρήστη και ολοκλήρωσης της διαδικασίας προστασίας αγοραστή

Παράλληλα προς την υποχρέωση της Εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4.7 των παρόντων, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από την Εταιρεία να αποδεσμεύσει τον λογαριασμό του και να άρει τυχόν παρακρατήσεις προϊόντων που έχει αγοράσει μετά από νίκη σε δημοπρασία, εντός 48 ωρών, εφόσον έχει αποστείλει στην Εταιρεία τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα που του έχουν ζητηθεί στα πλαίσια της διαδικασία προστασίας αγοραστή και έχει γίνει η ταυτοποίηση του.

 

6.Υποχρεώσεις χρηστών

6.1 Υποχρέωση καλής πίστης

Η εταιρεία λειτουργεί και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα και διενεργεί τις δημοπρασίες, με στόχο και σκοπό να μπορούν ελεύθερα να συμμετέχουν όλοι οι χρήστες, εφόσον το επιθυμούν, με ίσες ευκαιρίες.

Οι χρήστες κατά την χρήση της ιστοσελίδας και την συμμετοχή τους στις δημοπρασίες, οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας, αν και εφόσον διατηρεί εμπιστοσύνη σε αυτούς, ότι τηρούν κατά γράμμα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και εφόσον συμπεριφέρονται δίκαια και ειλικρινά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τον λογαριασμό χρήστη, οποιουδήποτε παραβιάζει τα ανωτέρω αναφερόμενα.

 

6.2 Υποχρέωση αγοράς του προϊόντος που κερδήθηκε σε δημοπρασία από τον νικητή χρήστη

Στα πλαίσια της καλής πίστης, ο χρήστης ο οποίος κέρδισε μια δημοπρασία, οφείλει να προχωρήσει σε αγορά του προϊόντος που κέρδισε και σε καταβολή του τιμήματος του, μέσα στα χρονικό πλαίσια που με τους παρόντες προσδιορίζονται.

Σε περίπτωση που ο χρήστης παρά την ανωτέρω υποχρέωση του, δεν προχωρήσει στην αγορά του προϊόντος, έχουν εφαρμογή όσα αναφέρονται στο ειδικότερο κεφάλαιο των παρόντων σχετικά με την περίπτωση αυτή.

 

6.3 Υποχρέωση επικοινωνίας του χρήστη με την Εταιρεία όταν αυτό ζητείται

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η Εταιρεία να χρειαστεί να επικοινωνήσει με τον χρήστη. Η Εταιρεία θα δηλώσει την επιθυμία της αυτή προς τον χρήστη, με μήνυμα που θα αποστείλει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη ή με SMS.

Στην περίπτωση αυτή, που η Εταιρεία ζητά την επικοινωνία με τον χρήστη, ο τελευταίος οφείλει να απαντήσει στην Εταιρεία και να της παρέχει τις πληροφορίες που του ζητούνται. Ο χρήστης θα πρέπει να στείλει την απάντηση του προς την εταιρεία, με έναν από τους ίδιους ως άνω τρόπους, εντός 15 ημερών από την στιγμή που η εταιρεία έστειλε το αίτημα για επικοινωνία. Εάν ο χρήστης δεν απαντήσει στην εταιρεία εντός του διαστήματος αυτού, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τον λογαριασμό του χρήστη κατά την απόλυτη κρίση της.

 

6.4 Υποχρέωση ελέγχου των αποσταλμένων προϊόντων που κερδήθηκαν στην δημοπρασία κατά την παράδοση τους στον χρήστη

Ο χρήστης κατά την παραλαβή προϊόντος που κέρδισε σε δημοπρασία και αγόρασε, οφείλει να ελέγχει την συσκευασία και το προϊόν, για τυχόν φθορές, βλάβες και ελαττώματα.

Σε περίπτωση που ο χρήστης κατά την παραλαβή του προϊόντος διαπιστώσει ότι η συσκευασία ή και το προϊόν έχουν σοβαρές φθορές, θα πρέπει να αρνηθεί να παραλάβει το προϊόν, και θα πρέπει να εξηγήσει στον υπάλληλο που το παραδίδει τους λόγους για τους οποίους αρνείται την παραλαβή κατ’ επίκληση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, σύμφωνα και με όσα κατωτέρω αναπτύσσονται στην ειδικότερη παράγραφο.

 

6.5 Παροχή άδειας από τους χρήστες για χρήση στοιχείων και πληροφοριών από τις δημοπρασίες, στα πλαίσια διαφημιστικών και προωθητικών σκοπών

Η Εταιρεία διατηρεί ενότητες στην ιστοσελίδα, μέσω τον οποίων περιγράφονται οι δημοπρασίες που έχουν γίνει και τα προϊόντα που έχουν κερδηθεί. Σε κάποιες περιπτώσεις, στις ίδιες ενότητες δημοσιεύονται φωτογραφίες των χρηστών που κέρδισαν τις δημοπρασίες, μαζί με τα προϊόντα, αφότου τα παρέλαβαν.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι ο χρήστης δεν έχει καμία υποχρέωση να συμμετέχει στις προωθητικές αυτές ενέργειες και να αποστείλει προσωπικές του φωτογραφίες με το κερδηθέν και αγορασθέν προϊόν από την δημοπρασία.

Ωστόσο, η Εταιρεία θα έρχεται σε επαφή με τους χρήστες που έχουν κερδίσει δημοπρασίες και έχουν αγοράσει και παραλάβει το προϊόν της δημοπρασίας, ζητώντας πληροφορίες, στοιχεία και οπτικοακουστικό υλικό για να χρησιμοποιηθεί και να δημοσιευθεί στις ενότητες της ιστοσελίδας και οπουδήποτε αλλού κρίνει η Εταιρεία, ως μορφή προώθησης και διαφήμισης των υπηρεσιών της Εταιρείας και της ιστοσελίδας αυτής.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας, με βάση τον παρόντα όρο, δίνουν την άδεια στην Εταιρεία να έλθει σε επικοινωνία μαζί τους και να ζητήσει τα ως άνω στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση που ο χρήστης αποδεχθεί την πρόταση της εταιρείας και αποστείλει πληροφορίες, στοιχεία και οπτικοακουστικό υλικό για τους προωθητικούς σκοπούς της Εταιρείας, δίνει (ο χρήστης) στην εταιρεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το υλικό που απέστειλε ελεύθερα και για όσο χρόνο το επιθυμεί, πάντοτε στα πλαίσια των διαφημιστικών σκοπών που προκύπτει από το παρόν άρθρο.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο χρήστης δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, πληρωμή, ειδοποίηση ή ενημέρωση για την μελλοντική χρήση των στοιχείων και υλικών που απέστειλε στην Εταιρεία.

 

7.E-shop

7.1 Προϊόντα

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται και δημοπρατούνται στην ιστοσελίδα είναι:
α. Καινούρια
β. Αχρησιμοποίητα
γ. Με εγγύηση κατασκευαστή

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα δεν προορίζονται για:
α. μεταπώληση
β. εμπορική χρήση

 

7.2 Περιγραφή Προϊόντων

Η περιγραφή των προϊόντων που παρέχει η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας, δεν αποτελεί πάντοτε έγκυρη, ορθή και αποκλειστική περιγραφή των στοιχείων και ιδιοτήτων του προϊόντος.
Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις, η περιγραφή των προϊόντων που δίδεται από την Εταιρεία αντιστοιχεί στην πραγματικότητα και στις ιδιότητες του προϊόντος κατ’ ακρίβεια, ο χρήστης υποχρεούται να αναζητά περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα, από τον εκάστοτε κατασκευαστή τους, προτού προχωρήσει σε συμμετοχή στις δημοπρασίες.

 

7.3 Απεικόνιση Προϊόντων

Οι φωτογραφίες των προϊόντων στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται μόνο ενδεικτικά. Ως επί το πλείστον οι φωτογραφίες των προϊόντων προέρχονται από άλλες πηγές φωτογραφιών από το σύνολο του διαδικτύου και δεν αποτελούν πραγματικές φωτογραφίες του εκάστοτε προϊόντος. Συνεπώς οι χρήστες αποδέχονται με τους παρόντες, ότι το προϊόν που θα αγοράσουν ή θα κερδίσουν σε δημοπρασία, ενδέχεται να είναι διάφορα προς το απεικονιζόμενο στην ιστοσελίδα.

 

7.4 Περιορισμοί Ευθύνης

Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στην ιστοσελίδα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και επιστροφής των προϊόντων δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ο Πελάτης καθυστερεί να επιστρέψει τα προϊόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει την αξία τους.

 

7.5 Διαθεσιμότητα προϊόντων

Η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να διατηρεί απόθεμα(stock) για το σύνολο των προιόντων που βρίσκονται σε δημοπρασία. Ειδικά για περιπτώσεις όπου ο τελικός νικητής έχει τη δυνατότητα επιλογής  χαρακτηριστικών (χρώμα, μέγεθος, κτλ) οι χρόνοι παραλαβής και επομένως παράδοσης στον πελάτη μπορεί να είναι αρκετά μεγάλοι. Ωστόσο αυτό δεν αλλάζει την υποχρέωση της Εταιρείας για παράδοση των προιόντων στον τελικό νικητή.Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειωθούν οι χρόνοι παράδοσης.

 

7.6 Παράδοση παραγγελίας – Τόπος Παράδοσης

Στην περίπτωση που το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο Πελάτης, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη (ACS για αποστολές εσωτερικού- DHL για αποστολές εξωτερικού) – μεταφορέα και ο Πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά, ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς αποστολή. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την Εταιρεία εκτός περιπτώσεων όπου βαρύνουν τον πελάτη. Στις περιπτώσεις αυτές ο πελάτης θα έχει γνώση της επιβάρυνσης εκ των προτέρων και θα ειδοποιείται για το κόστος με κάθε πρόσφορο μέσον. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του Πελάτη και ως εκ τούτου λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής δεν βαρύνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αλλά τον Πελάτη. Σημειώνεται ότι ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει τη μεταφορά με δικά του μέσα και έξοδα, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα προϊόντα μεταφέρονται με δικό του κίνδυνο. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης θα επιδεικνύει στον εξωτερικό συνεργάτη-μεταφορέα την επιβεβαίωση της παραγγελίας (κωδικό παραγγελίας) και την ειδοποίηση για την αποστολή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο). Αν ο Πελάτης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας του, τότε το τρίτο εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο θα πρέπει να επιδείξει ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή καθώς και επίσημο έγγραφο απαραίτητο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν μετά από τη λήψη της ειδοποίησης προς αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση.

 

7.7 Κόστος μεταφορικών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεργάζεται με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες courier παγκοσμίως για να διασφαλίσει την σωστή μεταφορά του προϊόντος σας. Όλα τα προϊόντα του DIB-IN προέρχονται από αξιόπιστους και αναγνωρισμένους προμηθευτές.

Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται ως εξής:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν χρεώνει έξοδα αποστολής για τα κερδισμένα προϊόντα δημοπρασιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, όπως δασμούς, τελωνειακά τέλη ή άλλους φόρους που επιβάλλονται από τις τοπικές αρχές.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την έγκαιρη αποστολή όλων των προϊόντων.

 

7.8 Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των πωλούμενων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται μετά από ειδική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

 

7.9 Ανωτέρα βία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

 

7.10 Πληρωμή

Τρόποι πληρωμής είναι οι κάτωθι:

o Αντικαταβολή / Μετρητά *

o Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική μεσω της πλατφορμας του Stripe(VISA, MASTERCARD)

o Τραπεζική κατάθεση / Έμβασμα*

o Paypal

Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν.

*Οι τρόποι πληρωμής με αστερίσκο δεν είναι διαθέσιμοι για αγορά των Πακέτων Dibs.

 

7.11 Χρέωση αντικαταβολής

Δεν υπάρχει χρέωση για αποστολή προϊόντων με αντικαταβολή.

 

7.12 Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) – Επιστροφή προϊόντων

Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει τα προϊόντα απευθείας στην αποθήκη της εταιρείας, τα στοιχεία της οποίας ευρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα με δικά του έξοδα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση για online παραγγελίες ο Πελάτης μπορεί πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με την εταιρεία, μέσω της ειδικής φόρμας παραπόνων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα. Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

  1. Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για υπηρεσίες) ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) ή την παραλαβή του (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα») και σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον Πελάτη με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).
  2. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
  3. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
  4. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση support@dib-in.comκαι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
  5. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας, ή να το αποστείλει πίσω ταχυδρομικώς όπως το παρέλαβε. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον ο Πελάτης το επιθυμεί, μπορεί να παραλάβει η ίδια το, προς επιστροφή, προϊόν από τον τόπο του Πελάτη, με χρέωση η οποία είναι ανάλογη με τον τόπο και τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο Πελάτης.
  6. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη. Για προϊόντα που αγοράσθηκαν με καταναλωτικό δάνειο δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων λόγω της αδυναμίας ακύρωσης του καταναλωτικού δανείου, ο Πελάτης δικαιούται αποκλειστικά να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων.
  7. Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.
  8. Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
  9. Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον Πελάτη.
  10. Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

 

7.13 Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται σε:

 

7.14 Αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας

Η Υπαναχώρηση της 7.12 της παρούσας δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

 

7.15 Ευθύνη Πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Σε περίπτωση ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος («νόμιμη εγγύηση»), ο Πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.

Τα παραπάνω εκ του νόμου (ΑΚ 540) δικαιώματα του Πελάτη παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών για τα κινητά.

Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.

 

7.16Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εάν γνωστοποίησε στον Πελάτη και έτσι αυτός γνώριζε, την έλλειψη ή το ελάττωμα στο προϊόν. Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

 

7.17 Ευθύνη και Εγγύηση Προμηθευτή

Τα καινούρια προϊόντα με μακρά διάρκεια ζωής («διαρκή καταναλωτικά αγαθά») συνοδεύονται υποχρεωτικά από την έγγραφη εγγύηση («εμπορική εγγύηση») του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που εμφανίζεται ως κατασκευαστής («Προμηθευτής»). Οι βασικοί όροι της εμπορικής εγγύησης είναι οι ακόλουθοι:

(α) Ο Προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον Πελάτη γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι ο συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους.

(β) Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο Προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσει υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση των από μέρους του Προμηθευτή των υποχρεώσεών του, δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο Πελάτης μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει από τον Προμηθευτή την τήρησή της.

(γ) Πέραν της εγγύησης, ο Προμηθευτής καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια της ζωής τους. Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφ’ όσον είναι Προμηθευτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, εσωκλείει στα προϊόντα της με μακρά διάρκεια ζωής, τους όρους που αφορούν την ασφαλή χρήση και συντήρηση τους, και με τους οποίους οφείλει να συμμορφώνεται ο Πελάτης. Η εγγύηση κάθε διαρκούς καταναλωτικού προϊόντος έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφόσον: α) υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής β) δεν έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.) και γ) δεν εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

 

7.18 Αποστολή λάθος προϊόντος

Η Εταιρεία, και οι συνεργάτες αυτής που πραγματοποιούν τις μεταφορές και τις αποστολές των προϊόντων, δηλώνουν ότι σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποσταλεί στους χρήστες λάθος προϊόν, ήτοι διαφορετικό προς αυτό για το οποίο πραγματοποιήθηκε αγορά.
Για να εξασφαλίσει η Εταιρεία την ταχύτητα δυνατή επίλυση τέτοιων λαθών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο χρήστης οφείλει να επικοινωνεί άμεσα με την εταιρεία μέσω της ειδικής πλατφόρμας επιστροφών προϊόντων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα.
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες για την διόρθωση του λάθους, αποστέλλοντας παράλληλα email προς τον χρήστη με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η επιστροφή του λάθος προϊόντος και η αποστολή του ορθού.
Ο χρήστης θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αναφοράς στην Εταιρεία του λάθους που έγινε κατά την αποστολή του προϊόντος.
Εάν ο χρήστης δεν επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερών από την αναφορά του λάθους, τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την επιστροφή του προϊόντος δικαστικά από τον χρήστη με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο.

 

7.18.1 Αποτυχία Επιστροφής λαθεμένου προϊόντος

Η αποτυχία επιστροφής του λαθεμένου προϊόντος σύμφωνα με τα ανωτέρω και εντός της προθεσμίας που τίθεται δίδει ακόμη στην Εταιρεία το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει στον χρήστη το ορθό προϊόν σε αντικατάσταση του λάθους, καθώς και να αρνηθεί να παρέχει αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων στον χρήστη.

 

7.19 Ενέργειες και Παραλείψεις από το διαχειριστή του μέσου πληρωμής

7.19.1 Παράλειψης ολοκλήρωσης της διαδικασίας πληρωμής – μεταφοράς χρημάτων από τον φορέα – διαχειριστή του επιλεχθέντος μέσου πληρωμής

Εάν ο χρήστης, επιλέξει την μέθοδο πληρωμής του για οποιαδήποτε αγορά εντός της ιστοσελίδας, και επιλέξει την ολοκλήρωση της, τότε η Εταιρεία θεωρεί, ότι ο αντίστοιχος φορέας – διαχειριστής της επιλεγμένης μεθόδου πληρωμής, θα ολοκληρώσει προσηκόντως την πληρωμή στο σύνολο της.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων δεν συγκαταλέγεται η έλλειψη διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου, ενδέχεται ο φορέας – διαχειριστής του μέσου πληρωμής να αρνηθεί την ολοκλήρωση της πληρωμής – μεταφοράς των χρημάτων, είτε στο σύνολο της, είτε μερικά.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να ολοκληρώσει την συναλλαγή με τον χρήστη, μέχρι να καλυφθεί πλήρως το αιτούμενο χρηματικό ποσό.

 

7.19.2 Αίτημα επιστροφής του καταβληθέντος χρηματικού ποσού

Σε σπάνιες περιπτώσεις επίσης, ενδέχεται ο φορέας – διαχειριστής του μέσου πληρωμής, αφότου ολοκλήρωσε την πληρωμή και μετέφερε το εκάστοτε χρηματικό ποσό, να αιτείται την επιστροφή του.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει όποιο χρηματικό ποσό έλαβε από τον φορέα του μέσου πληρωμής που επέλεξε ο χρήστης για την πραγματοποίηση της πληρωμής, με την επιφύλαξη των όσων κατωτέρω ορίζονται.

 

7.19.3 Κόστος επιστροφής καταβληθέντος χρηματικού ποσού

Στην ανωτέρω περιγραφόμενη περίπτωση, κι επειδή η Εταιρεία εξαναγκάζεται σε ενέργειες και τυχόν έξοδα, για να επιστρέψει το καταβληθέν ποσό που δόθηκε για αγορά προϊόντος στον φορέα του μέσου πληρωμής – και ουσιαστικά να το επιστρέψει στον χρήστη – επιβάλλεται πρόσθετο κόστος, το οποίο υπολογίζεται σταθερά και εφάπαξ στο ποσό των 15,00 ευρώ.

 

7.20 Αντιστοιχία όρων σε αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και σε αγορές μέσω νίκης σε δημοπρασία

7.20.1 Εφαρμογή των όρων του παρόντες κεφαλαίου σε αγορές μέσω δημοπρασιών

Όλοι οι όροι που περιγράφουν την διαδικασία πώλησης προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αγορών, έχουν ευθεία εφαρμογή κατ’ ανάλογο τρόπο και στις περιπτώσεις όπου κάποιος χρήστης έχει κερδίσει μια δημοπρασία και προχωρά σε αγορά του προϊόντος, με την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερομένων:

 

7.20.2 Έξοδα Αποστολής

Η Εταιρεία, για όλες τις αγορές και αποστολές προϊόντων που κερδήθηκαν από τους χρήστες μέσω δημοπρασιών που διενεργήθηκαν, δεν επιβάλλει κανένα απολύτως έξοδο μεταφοράς.
Η συσκευασία, αποστολή και παράδοση των κερδηθέντων αυτών προϊόντων στον χρήστη που κέρδισε, γίνεται με αποκλειστικά έξοδα της Εταιρείας, ουδέν εκ των οποίων βαρύνει τον χρήστη.

Συνεπώς η αποστολή του προϊόντος στον χρήστη γίνεται δωρεάν, και τον τελευταίο βαρύνει μόνο η καταβολή – πληρωμή της αξίας του προϊόντος, σύμφωνα με την τιμή που προσδιορίστηκε στην δημοπρασία.

 

7.20.3 Χρόνος Παράδοσης

Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων που κερδήθηκαν μέσω δημοπρασίας, η Εταιρεία δεσμεύεται να πραγματοποιήσει και να ολοκληρώσει την παράδοση του προϊόντος στον χρήστη, μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερών, από την ημερομηνία καταβολής του τιμήματος του προϊόντος.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση της δέσμευσης της αυτής, δηλώνει όμως παράλληλα ότι για λόγους που δεν αφορούν στην ίδια, και τους οποίους δεν δύναται να προβλέψει ή να ελέγξει (όπως π.χ. ο χρόνος παράδοσης του αποστολέα – courier), ενδέχεται να παρεκκλίνει μερικώς προς το ορισθέντα χρόνο παράδοσης.
Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση, και δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση του χρήστη. Ο δε χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν διατηρεί κανένα απολύτως δικαίωμα σε βάρος της Εταιρείας, από τυχόν καθυστέρηση παράδοσης του προϊόντος, για οποιοδήποτε λόγο, πέραν από το δικαίωμα του, να παραλάβει το προϊόν.

 

8.Διαδικασία δημοπρασίας

8.1. Ποντάρισμα

Ποντάρισμα στις δημοπρασίες μπορεί να πραγματοποιήσουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ιστοσελίδας. Κάθε φορά που ο χρήστης θα πραγματοποιεί ποντάρισμα σε μια δημοπρασία, θα ξοδεύονται – αφαιρούνται Dibs. Τα Dibs που θα ξοδεύονται σε κάθε δημοπρασία και για κάθε ποντάρισμα σε αυτή, δύναται να διαφοροποιούνται μεταξύ των δημοπρασιών. Η αξία κάθε πονταρίσματος σε Dibs θα αναφέρεται ρητά στην πλατφόρμα της κάθε επιμέρους δημοπρασίας.

 

8.2. Ώρες διενέργειας Δημοπρασιών

H δημοπρασία δεν έχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα πραγματοποιείται. Η ώρα έναρξης θα περιγράφεται ρητά στα στοιχεία της κάθε δημοπρασίας.

 

8.3 Υπενθύμιση Δημοπρασίας

Οι χρήστες θα ενημερώνονται για την έναρξη της δημοπρασίας με e-mail/SMS/Viber message, ώστε να γνωρίζουν την ώρα έναρξης και να γίνει υπενθύμιση πριν από αυτή.

 

8.4. Σχέση πονταρίσματος – Dibs

Κάθε δημοπρασία θα περιέχει στα στοιχεία της ρητή ενημέρωση του χρήστη, αναφορικά με το ύψος των Dibs που χρειάζεται να ξοδευτούν για κάθε επιμέρους ποντάρισμα.

Μετά από κάθε ποντάρισμα, τα αναλογούντα Dibs θα αφαιρούνται από τον λογαριασμό του χρήστη. Τα Dibs που έχουν χρησιμοποιηθεί για να γίνει ένα ποντάρισμα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επιστραφούν στον χρήστη.

Ο χρήστης δεν μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα αγορασμένα και στα δωρεάν Dibs του όταν πραγματοποιεί ποντάρισμα κατά τις δημοπρασίες.

Αυτή η τακτική εφαρμόζεται από την Εταιρεία ούτως ώστε να μην περιπλέκεται η διαδικασία συμμετοχής στις δημοπρασίες και να μην επηρεάζεται η τιμή του δημοπρατούμενου προϊόντος ανάλογα με το αν κάθε φορά χρησιμοποιούνται αγορασμένα ή δωρεάν Dibs.

Επιπρόσθετα ο χρήστης δεν μπορεί να ποντάρει στις δημοπρασίες με συγκεκριμένο/α Dibs από αυτά που έχει στην κατοχή του.

Η διαδικασία χρήσης των Dibs και ο τρόπος που ξοδεύονται, όπως τα εφαρμόζει η Εταιρεία στην παρούσα ιστοσελίδα, ακολουθεί απόλυτη χρονική σειρά, προς την σειρά με την οποία ο κάθε χρήστης απέκτησε τα Dibs που έχει κατά τον χρόνο εκείνο στην κατοχή του, από το παλαιότερο προς το νεώτερο.

 

8.5 Τρόποι πονταρίσματος

Ο τρόπος πονταρίσματος είναι ένας στις δημοπρασίες, το χειροκίνητο ποντάρισμα(manual dibbing).

 

8.5.1 Χειροκίνητο Ποντάρισμα (manual dibbing)

Η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει στην ιστοσελίδα, και στην ειδική πλατφόρμα διενέργειας δημοπρασιών ένα εμφανές κουμπί, το οποίο έχει την ονομασία «Dib-in» και το οποίο θα χρησιμοποιείται με ένα μοναδικό κλικ για την πραγματοποίηση ενός και μόνο πονταρίσματος κάθε φορά.

Ο χρήστης που επιλέγει αυτό τον τρόπο πονταρίσματος, πρέπει να έχει υπόψιν του και να έχει μελετήσει το σχετικό εγχειρίδιο που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα και την λειτουργία του ρολογιού αντίστροφης μέτρησης σε κάθε ποντάρισμα.

 

8.6 Κεντρικό Ρολόι

Είναι το ρολόι που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, και υποδεικνύει την πραγματική ώρα με βάση την οποία λειτουργεί η ιστοσελίδα και η Εταιρεία, και με βάση το οποίο πραγματοποιούνται οι δημοπρασίες.

Το ρολόι αυτό εμφανίζεται σε ηλεκτρονική – ψηφιακή μορφή και είναι πάντοτε συντονισμένο σε ώρα Ελλάδος, η οποία ορίζεται σε EET, UTC +2, λαμβανομένου υπόψιν την αλλαγή της ώρας κατά την θερινή περίοδο, οπότε και αυτή ορίζεται σε EEST, UTC +3.

 

8.7 Έναρξη δημοπρασίας και τιμή έναρξης

Όλες οι δημοπρασίες ξεκινούν σε προκαθορισμένο χρόνο ο οποίος θα αναφέρεται στα στοιχεία της προς διενέργεια δημοπρασίας. Όλες οι τιμές έναρξης των δημοπρασιών θα είναι το 10% της λιανικής τιμής πώλησης σε ευρώ.

 

8.8 Χρονόμετρο – Αντίστροφη Μέτρηση

Σε όλες τις δημοπρασίες, θα εμφανίζονται κατά την διάρκεια τους, τόσο οι ώρες διενέργειας της δημοπρασίας όσο και το ρολόι – χρονόμετρο της αντίστροφης μέτρησης.

Η αντίστροφη μέτρηση του χρονομέτρου δεν είναι σταθερή.

Η αντίστροφη μέτρηση του χρονομέτρου θα έχει φθίνουσα πορεία και θα μειώνεται κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα κάθε φορά και οι χρήστες θα ενημερώνονται μέσω ειδικής σήμανσης που θα εμφανίζεται στην πλατφόρμα εκάστης δημοπρασίας που διενεργείται.

Σε κάθε περίπτωση, και εξαιτίας καθυστερήσεων στο δίκτυο, ενδέχεται να υπάρχει μικρή καθυστέρηση της σύνδεσης, και να εμφανιστεί διαφορά – καθυστέρηση ανάμεσα στον πραγματικό χρόνο της κεντρικής μονάδας που λειτουργεί η ιστοσελίδα και στον χρόνο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία προτρέπει τους χρήστης, να μην περιμένουν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να πραγματοποιήσουν τα πονταρίσματα τους, καθώς ο χρόνος που θα ληφθούν τα εκάστοτε πονταρίσματα, σχετίζεται μόνο με τον πραγματικό χρόνο της κεντρικής μονάδας που λειτουργεί την ιστοσελίδα. Όταν η αντίστροφη μέτρηση του χρονομέτρου της κεντρικής μονάδας φθάσει στο μηδέν, τότε ο χρήστης που πραγματοποίησε το τελευταίο χτύπημα κερδίζει την δημοπρασία και μπορεί να προχωρήσει στην διαδικασία για να πληρώσει και να παραλάβει το κερδηθέν προϊόν.

 

8.8.1 Επανεκκίνηση Χρονομέτρου – Νέα αντίστροφη μέτρηση

Κάθε φορά που κάποιος χρήστης πραγματοποιεί ποντάρισμα σε μια δημοπρασία, τότε το χρονόμετρο αυτής της δημοπρασίας θα μηδενίζεται και θα ξεκινά εκ νέου η αντίστροφη χρονομέτρηση του.

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η επανεκκίνηση του χρονομέτρου και η αντίστροφη μέτρηση του, θα γίνεται μόνο για ίσο προς το προηγούμενο ή μικρότερο χρονικό διάστημα.

 

8.9 Μείωση κλίμακας τιμής δημοπρασίας

Κάθε φορά που κάποιος χρήστης θα πραγματοποιεί ποντάρισμα σε μια συγκεκριμένη δημοπρασία, τότε η τιμή αυτής (σε απεικονιζόμενη κλίμακα που ξεκινά από το 10% της λιανικής τιμής πώλησης σε ευρώ και φθάνει έως 0,01 ευρώ) θα ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ.

 

8.10 Νικητής της δημοπρασίας

Ο τελευταίος χρήστης που θα πραγματοποιήσει ποντάρισμα σε κάποια δημοπρασία, ήτοι σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει άλλο ποντάρισμα μέχρι την λήξη της αντίστροφης μέτρησης του χρονομέτρου, είναι ο νικητής της δημοπρασίας.

Μετά την κήρυξη του ως νικητή, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει τις διαδικασίες για να αγοράσει το προϊόν που κέρδισε στην τιμή που έκλεισε.

 

8.11 Αμφισβήτηση του νικητή δημοπρασίας

Ο νικητής της δημοπρασίας καθορίζεται από τα αρχεία καταγραφής της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που υπάρχει αμφισβήτηση ως προς τον νικητή της δημοπρασίας και το τελευταίο ποντάρισμα που πραγματοποιήθηκε, μοναδική υπεύθυνη για την διευθέτηση της διαφοράς είναι η Εταιρεία, η οποία θα καθορίσει ποιος είναι ο νικητής. Η απόφαση της Εταιρείας είναι απόλυτη, στηρίζεται στα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής της εκάστοτε δημοπρασίας της και δεν προσβάλλεται με κανέναν τρόπο.

 

8.12 Αγορά του προϊόντος της δημοπρασίας από τον Νικητή

8.12.1 Ειδοποιήσεις

Όταν ένας χρήστης κερδίσει μια δημοπρασία, τότε ενημερώνεται αυτόματα με e-mail που του αποστέλλει η Εταιρεία.

Με το ίδιο μήνυμα, ο χρήστης προσκαλείται να κάνει προσφορά για την αγορά του προϊόντος της δημοπρασίας, την οποία θα αποδεχθεί η Εταιρεία, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στους παρόντες.

Η ειδοποίηση αυτή του χρήστη μέσω του μηνύματος που του αποστέλλεται, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δεσμευτική πρόταση για τον χρήστη, ούτε και συνάπτεται αυτομάτως σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη για αγορά του προϊόντος.

 

8.12.2 Πληροφορίες μετά την νίκη σε δημοπρασία

Ο νικητής της δημοπρασίας, ενημερώνεται άμεσα από την Εταιρεία μέσω e-mail  σχετικά με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ενέργειες για την αγορά του προϊόντος που κέρδισε.

 

8.12.3 Προϋποθέσεις αγοράς κερδηθέντος προϊόντος

Ο νικητής χρήστης, θα πρέπει να καταβάλλει την αξία του προϊόντος που κέρδισε, εντός της προθεσμίας που ορίζεται με τους παρόντες.

 

8.12.4 Προθεσμία Αγοράς – Σύναψη Σύμβασης

Με την νίκη ενός χρήστη στην δημοπρασία του δίδεται η δυνατότητα να προχωρήσει σε αγορά του προϊόντος της δημοπρασίας, εντός 96 ωρών από την λήξη της.

Εφόσον ο χρήστης προχωρήσει και επιλέξει την αγορά του προϊόντος στην τιμή του κλεισίματος, τότε έχουν εφαρμογή κατ’ ανάλογο τρόπο, τα οριζόμενα στους παρόντες περί της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος αγορών, και της σύναψης συμβάσεως πώλησης μεταξύ του νικητή χρήστη και της εταιρείας.

 

8.13 Παράλειψη εκ μέρους του νικητή χρήστη σχετικά με την αγορά του προϊόντος

8.13.1 Ελλιπής Πληρωμή

Εάν ο νικητής χρήστης, προχωρήσει σε πληρωμή του προϊόντος που κέρδισε, και η πληρωμή αυτή είναι ελλιπής (δεν ολοκληρώθηκε, η αξία είναι μικρότερη από το αιτούμενο ποσό του προϊόντος), τότε η Εταιρεία δεν θα αποστείλει το προϊόν στον χρήστη, μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή προσηκόντως.

 

8.13.2 Παράλειψη Αγοράς – Καμία Πληρωμή

Εάν ο νικητής χρήστης, δεν προχωρήσει σε αγορά του προϊόντος της δημοπρασίας, ή δεν πληρώσει το κόστος για την αγορά του προϊόντος, εντός 96 ωρών από την λήξη της τότε:

α. ο χρήστης χάνει το δικαίωμα του να προχωρήσει σε αγορά του προϊόντος που κέρδισε στην τιμή που έκλεισε η δημοπρασία

β. το προϊόν πωλείται στον αμέσως επόμενο νικητή

Σε κάθε περίπτωση, η νίκη του χρήστη, ακόμη κι αν αυτός δεν προχώρησε σε τελική αγορά του προϊόντος θα προσμετράται στο σύνολο των νικών δημοπρασιών που έχει πραγματοποιήσει εν συνόλω και συνεπώς θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρόντων, περί περιορισμού στην συμμετοχή σε δημοπρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες νίκες.

 

8.14 Διεθνείς δημοπρασίες

Η εταιρεία πραγματοποιεί δημοπρασίες οι οποίες απευθύνονται σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Προς το παρόν, η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της και διενεργεί δημοπρασίες, στις χώρες

1.Αυστρία

2.Βέλγιο

3.Βουλγαρία

4.Κροατία

5.Κύπρος

6.Τσεχία

7.Δανία

8.Εσθονία

9.Φινλανδία

10.Γαλλία

11.Γερμανία

12.Ελλάδα

13.Ουγγαρία

14.Ιρλανδία

15.Ιταλία

16.Λετονία

17.Λιθουανία

18.Λουξεμβούργο

19.Μάλτα

20.Ολλανδία

21.Πολωνία

22.Πορτογαλία

23.Ρουμανία

24.Σλοβακία

25.Σλοβενία

26.Ισπανία

27.Σουηδία.

 

9.Dibs

9.1. Αγορά Dibs

Τα Dibs μπορούν να αγοραστούν στην ιστοσελίδα και πωλούνται σε πακέτα. Τα πακέτα χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:

– 210dibs προς 9,99 ευρώ

– 570dibs προς 24,99 ευρώ

– 1250dibs προς 49,98 ευρώ

– 2780dibs προς 99,99 ευρώ

 

9.2. Διαδικασία πληρωμής

Τα πακέτα Dibs μπορούν να αγοραστούν από την ιστοσελίδα, και η πληρωμή τους πρέπει να γίνει με μια από τις κάτωθι μεθόδους, ηλεκτρονικά και πάλι μέσω της ιστοσελίδας.

Συγκεκριμένα, οι μέθοδοι πληρωμής είναι οι κάτωθι:

oΠληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard, American Express)

o Paypal

Η αγορά και πληρωμή πακέτων προϋποθέτει την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα και για την ολοκλήρωση της αγοράς, απαιτείται ο χρήστης να επιβεβαιώσει την αγορά, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα πληρωμής.

 

9.3 Συμβόλαιο αγοράς πακέτου Dibs

Μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη, συνάπτεται σύμβαση αγοραπωλησίας πακέτου Dibs, εφόσον ισχύουν αθροιστικά τα κάτωθι:

α. ο χρήστης επιλέγει το συγκεκριμένα πακέτο Dibs το οποίο επιθυμεί να αγοράσει,

β. ο χρήστης συμφωνεί να πληρώσει για την αγορά του πακέτου που επέλεξε με μια από τις αναφερόμενες στους παρόντες και στην ιστοσελίδα τρόπους πληρωμής και

γ. ο χρήστης επιβεβαιώνει την επιλογή του για αγορά του πακέτου.

Εφόσον ισχύουν τα παραπάνω και μετά από αυτά:

α. δημιουργείται σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας, αναφορικά με την πώληση του επιλεχθέντος πακέτου Dibs

β. η σύμβαση ολοκληρώνεται μετά την αποπληρωμή του επιλεχθέντος πακέτου και ο λογαριασμός του χρήστη πιστώνεται με τα αγορασθέντα Dibsπου αντιστοιχούν στο πακέτο που αγόρασε

 

Η αγορά των Dibs δεν παρέχει το δικαίωμα στον χρήστη να συμμετέχει αυτόματα στις δημοπρασίες.

Ακύρωση της σύμβασης αγοραπωλησίας του πακέτου Dibs, μπορεί να επέλθει μόνον κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας και εφόσον τα Dibs δεν έχουν χρησιμοποιηθεί με κανέναν τρόπο από τον χρήστη.

 

9.4 Δωρεάν Dibs – Αξία των δωρεάν Dibs

Η αξία των δωρεάν Dibs που αποκτήθηκαν από τον χρήστη με οποιοδήποτε τρόπο, ανέρχεται σε 0.00 ευρώ.

 

9.5 Προσφορές – Εκπτωτικά Κουπόνια

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προωθεί προσφορές σχετικά με την αγορά των Dibs και τα πακέτα που πωλούνται. Οι προσφορές αυτές, έχουν την μορφή εκπτωτικού κουπονιού και μπορούν να υποβληθούν κατά την διαδικασία πληρωμής ενόψει αγοράς πακέτου Dibs. Οι προσφορές και τα εκπτωτικά κουπόνια έχουν ορισμένη διάρκεια και πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός του χρόνου ισχύος τους για να είναι έγκυρα. Εάν τα εκπτωτικά κουπόνια χρησιμοποιηθούν εκτός του χρόνου ισχύος τους, τότε θα θεωρούνται άκυρα και ανενεργά και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την αγορά πακέτων Dibs. Το κάθε εκπτωτικό κουπόνι είναι μοναδικό και θα πρέπει να αναγράφεται και να συμπληρώνεται ο μοναδικός του αριθμός κατά την αγορά πακέτων Dibs. Είναι δυνατή η χρήση ενός μόνον εκπτωτικού κουπονιού ανά αγορά και ανά χρήστη.

 

9.6 Αγορασμένα Dibs– Αξία αγορασμένων Dibs

Η αξία των εκάστοτε αγορασμένων Dibs εξαρτάται από την συνολική αξία του πακέτου που αγοράστηκε ή πρόκειται να αγοραστεί. Για παράδειγμα, η αξία του ενός Dib, στο πρώτο διαθέσιμο πακέτο, ανέρχεται στο ποσό των 0,044 ευρώ περίπου.

Εάν η αγορά των Dibs πραγματοποιήθηκε με την χρήση εκπτωτικού κουπονιού, ή κερδήθηκε σε κάποια δημοπρασία, τότε η τιμή εκάστου Dib διαμορφώνεται ανάλογα, σύμφωνα με τον ανωτέρω αναφερθέντα τρόπο, διαιρώντας την συνολική πληρωτέα αξία του πακέτου προς τον συνολικό αριθμό των αγορασθέντων Dibs.

Τα αγορασμένα Dibs δεν μπορούν όμως σε καμία περίπτωση να μετατραπούν σε χρήμα, οποιαδήποτε κι αν είναι η αξία τους και με οποιοδήποτε τρόπο κι αν αποκτήθηκαν.

 

10.Αναστολή λογαριασμού

10.1. Αιτίες αναστολής λογαριασμού

Ο λογαριασμός ενός χρήστη θα τίθεται σε αναστολή, εφόσον:

α. διαπιστωθεί ότι παραβιάζει κάποιον από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις,

β. διαπιστωθεί ότι τελεί σε υπαλληλική, εργασιακή ή εν γένει άμεση σχέση με την Εταιρεία

γ. διαπιστωθεί ότι έχει αποκτήσει οικειότητα με την Εταιρεία σε τέτοιο βαθμό, ώστε να θίγεται η υποχρέωση της Εταιρείας να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία μπορεί να αναστείλει τον λογαριασμό ενός χρήστη, εφόσον:

α. διαπιστωθεί ότι έχει συμμετάσχει σε συμπαιγνία σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες

β. πιστεύει ότι ο χρήστης, με οποιονδήποτε τρόπο προσπαθεί να βλάψει την Εταιρεία και την ιστοσελίδα

 

10.2. Αποτελέσματα Αναστολής λογαριασμού

Ο χρήστης, του οποίου ο λογαριασμός έχει τεθεί σε αναστολή:

α. χάνει και του αφαιρούνται αυτομάτως, όλα τα Dibs που έχει κατά τον χρόνο εκείνο στον λογαριασμό του

β. παραδίδονται τα στοιχεία του στην Εταιρεία, η οποία θα εξετάσει το ενδεχόμενο τέλεσης απάτης σε βάρος της Εταιρείας, ή οποιασδήποτε άλλης αξιόποινης πράξεως, και θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες

γ. στερείται του δικαιώματος να προχωρήσει σε νέα εγγραφή, δημιουργώντας νέο λογαριασμό στην ιστοσελίδα

δ. στερείται του δικαιώματος να κάνει οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που αυτή και η Εταιρεία παρέχουν

 

11.Διαδικασία προστασίας αγοραστή

11.1 Έννοια και περιπτώσεις εφαρμογής διαδικασίας προστασίας αγοραστή

Η Εταιρεία ασκεί έλεγχο και εποπτεία σε όλες τις δημοπρασίες που διενεργούνται στην ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει την διαδικασία της προστασίας αγοραστή, υπέρ οποιουδήποτε χρήστη.

Η προστασία του αγοραστή, ουσιαστικά «παγώνει» τον λογαριασμό του χρήστη, μέχρις ότου η Εταιρεία θεωρεί ότι ο χρήστης είναι έμπιστος.

Το δικαίωμα αυτό της Εταιρείας ασκείται στις κάτωθι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

α. εάν κάποιος νέος χρήστης, αμέσως μετά την εγγραφή του, προχωρήσει σε αγορά μεγάλων πακέτων Dibs και παράλληλα, κερδίσει μια σειρά από δημοπρασίες

β. εάν κάποιος χρήστης, έχει χρησιμοποιήσει τρεις ή περισσότερες διαφορετικές μεθόδους πληρωμής ή και διαφορετικές πιστωτικές κάρτες για να πραγματοποιήσει αγορές στην ιστοσελίδα, μέσα σε χρονικό διάστημα 28 ημερών

γ. εάν κάποιος χρήστης έχει πραγματοποιήσει μια σειρά συναλλαγών με την ιστοσελίδα, και η Εταιρεία διατηρεί αμφιβολίες σχετικά με την ταυτοποίηση του χρήστη

Σύμφωνα με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις αντιλήψεις της Εταιρείας, οι ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις ενδέχεται να υποδεικνύουν και να αποκρύπτουν απατηλή συναλλαγή καρτών, καθώς και το ποινικό αδίκημα της απάτης κ.α.

 

11.2 Πνεύμα και σκοπός του δικαιώματος της Εταιρείας για ακύρωση του συμβολαίου αγοράς

Το ανωτέρω δικαίωμα της Εταιρεία έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι νικητές δημοπρασιών που αφορούν σε προϊόντα μεγάλης και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, είναι πραγματικοί χρήστες, πραγματικοί νικητές της δημοπρασίας και είναι πράγματι αυτοί που εμφανίζονται να είναι με βάση τον λογαριασμό του χρήστη τους.

Το δικαίωμα αυτό της Εταιρείας ασκείται για να εξασφαλίσει επίσης ότι ο χρήστης που κέρδισε ένα προϊόν μεγάλης αξίας, έχει συμμετάσχει στην δημοπρασία και κερδίσει αυτήν δίκαια και χωρίς δόλια μέσα και συμπεριφορές .

 

11.3 Επεξήγηση διαδικασίας προστασίας αγοραστή – ολοκλήρωση διαδικασίας

Στην περίπτωση που η Εταιρεία ενεργοποιήσει την διαδικασία προστασία αγοραστή υπέρ κάποιου χρήστη, τότε ο χρήστης αυτός ειδοποιείται άμεσα, σχετικά με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, το «πάγωμα» του λογαριασμού του, και ενημερώνεται για όλες τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επανέλθει ο λογαριασμός του.

Η Εταιρεία υποχρεούται εντός 48 ωρών από την ενεργοποίηση της διαδικασίας προστασίας αγοραστή να την ολοκληρώσει και να αποδεσμεύει τον λογαριασμό του χρήστη, υπέρ του οποίου ενεργοποιήθηκε η διαδικασία, εφόσον ο χρήστης ακολουθήσει την διαδικασία που θα του υποδείξει η Εταιρεία για την ολοκλήρωση της.

Η διαδικασία προστασίας αγοραστή που ακολουθεί η Εταιρεία συνίσταται σε:

α. ενεργοποίηση της διαδικασίας από την Εταιρεία,

β. ειδοποίηση του χρήστη υπέρ του οποίου ενεργοποιήθηκε η διαδικασία, σχετικά με αυτήν,

γ. αποστολή αιτήματος προς τον χρήστη, για χορήγηση και αποστολή προς την Εταιρεία, ενός εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητας του,

δ. αποστολή εκ μέρους του χρήστη του αποδεικτικού της ταυτότητας του προς την Εταιρεία,

ε. αποδοχή του αποδεικτικού αυτού από την Εταιρεία,

στ. εφόσον γίνει αποδεκτό το αποδεικτικό από την Εταιρεία, ολοκλήρωση της διαδικασίας προστασίας αγοραστή και

ζ. αποδέσμευση του λογαριασμού του χρήστη.

 

11.4 Περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης διαδικασίας προστασίας αγοραστή – Ενέργειες Εταιρείας

11.4.1 Παρακράτηση προϊόντων που έχουν αγοραστεί

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει και να «παγώσει» προσωρινά οποιαδήποτε αγορά έγινε από το ηλεκτρονικό κατάστημα αγορών, ή αγορά που έγινε μετά από νίκη σε δημοπρασία, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία προστασίας του αγοραστή, και εφόσον ο χρήστης αρνείται ή δεν έχει αποστείλει ακόμη τα έγγραφα ταυτοποίησης που του έχουν ζητηθεί από την Εταιρεία.

Το δικαίωμα αυτό της Εταιρείας, μπορεί να εφαρμοστεί για χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημερών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας προστασίας αγοραστή και την αποδέσμευση του λογαριασμού του χρήστη υπέρ του οποίου ξεκίνησε η διαδικασία, η Εταιρεία οφείλει να αποδεσμεύσει όλα τα προϊόντα που σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο είχε παρακρατήσει άμεσα.

 

11.4.2 Ακύρωση Συμβολαίου Αγοράς

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε συμβόλαιο έχει συναφθεί μεταξύ αυτής και κάποιου χρήστη, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία προστασίας αγοραστή, και ο χρήστης υπέρ του οποίου αυτή ενεργοποιήθηκε, αρνείται να αποστείλει τα έγγραφα ταυτοποίησης που του έχουν ζητηθεί ή από τα έγγραφα που έχει αποστείλει δεν προκύπτει η ταυτοποίηση του.

Στα πλαίσια αυτά, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε συμβόλαιο αγοράς έχει πραγματοποιήσει, εφόσον:

α. η Εταιρεία έχει ενεργοποιήσει υπέρ του την διαδικασία προστασίας αγοραστή και ο λογαριασμός του χρήστη έχει «παγώσει»,

β. η Εταιρεία έχει ζητήσει από τον χρήστη να αποστείλει έγγραφα για την ταυτοποίηση του και

γ. ο χρήστης έχει αρνηθεί να αποστείλει τα έγγραφα ή δεν τα έχει αποστείλει μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ειδοποίηση του εκ μέρους της Εταιρείας.

Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο αγοράς ακυρώνεται, και το προϊόν που αγοράστηκε ή κερδήθηκε και αγοράστηκε παραμένει στην κυριότητα της Εταιρείας.

 

12.Επιθέσεις κατά της ιστοσελίδας

12.1. Συχνότητα επιθέσεων κατά της ιστοσελίδας

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται η ιστοσελίδα να δεχθεί επιθέσεις, και ως αποτέλεσμα αυτών, δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία των πονταρισμάτων στις δημοπρασίες.

Κατά τη διάρκεια τέτοιων επιθέσεων, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, μπορεί να φθάσει το μηδέν και συνεπώς να σταλεί ειδοποίηση στον χρήστη που πραγματοποίησε το τελευταίο ποντάρισμα ότι έχει κερδίσει την δημοπρασία. Στην περίπτωση αυτή όμως, η Εταιρεία υποχρεούται να προχωρήσει σε επανεκκίνηση της δημοπρασίας, όσο «άδικο» κι αν παρουσιάζεται αυτό στον χρήστη που κέρδισε την δημοπρασία, ως αποτέλεσμα τα επίθεσης κατά της ιστοσελίδας.

 

12.2. Αποτελέσματα επίθεσης κατά της ιστοσελίδας

Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί επίθεση κατά της ιστοσελίδας, και αποσταλεί σε χρήστη ειδοποίηση ότι κέρδισε την δημοπρασία λαθεμένα, η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον χρήστη, για το συμβάν της επίθεσης που δέχθηκε η ιστοσελίδα, και να του εξηγεί για ποιο λόγο αρνείται την νίκη του στην δημοπρασία και την αντίστοιχη πρόταση του για αγορά του προϊόντος που κερδήθηκε.

Εάν ο χρήστης έχει ήδη καταβάλει την αξία του προϊόντος της δημοπρασίας, τότε η Εταιρεία, επιστρέφει στον χρήστη το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.

 

12.3. Αποποίηση Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί προς τους χρήστες την συνεχή και ανεπηρέαστη χρήση της ιστοσελίδας και την συμμετοχή στις υπηρεσίες που παρέχει.

Επιθέσεις κατά τις ιστοσελίδας, διαφορετικά προγράμματα περιήγησης στο ίντερνετ, η σύνδεση στο ίντερνετ, γεωγραφικές τοποθεσίες, διακοπές ρευματοδότησης, διακοπές δικτύου και λοιπά άλλα, είναι παράγοντες οι οποίοι δεν εντάσσονται στη σφαίρα ελέγχου και επιρροής της Εταιρείας.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τηρεί της υποχρεώσεις τις και να διαθέτει στο κοινό και τους χρήστες την ιστοσελίδα, κατά το μέρος που μπορεί και δύναται.

Σε κάθε περίπτωση που η ιστοσελίδα δέχεται επίθεση, τα χρονόμετρα των δημοπρασιών που διενεργούνται θα παγώνουν μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα.

 

12.4. Έρευνα επί επιθέσεως κατά της ιστοσελίδας

Σε κάθε περίπτωση που η Εταιρεία αντιληφθεί και ανακαλύψει στοιχεία επίθεσης κατά της ιστοσελίδας, τα οποία συνδέονται με μοτίβα ενεργειών που λαμβάνουν χώρα εντός της ιστοσελίδας και συνδέονται με τις επιθέσεις αυτές, τότε η Εταιρεία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές θα κινήσει κάθε νόμιμη διαδικασία σε βάρος παντός υπευθύνου για ενέργειες σε βάρος της Εταιρείας, της ιστοσελίδας και των χρηστών αυτής. Οι ενέργειες αυτές της Εταιρείας, γίνονται με σκοπό να επιτύχει η Εταιρεία την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας και να παρέχονται δίκαιες και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας.

 

13.ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Κάθε χρήστης που θεωρεί ότι έχει κάποια αξίωση/παράπονο/νομικό ζήτημα κατά της Εταιρείας, θα πρέπει να αποστέλλει εγγράφως μήνυμα προς αυτήν στην διεύθυνση info@dib-in.com ή μέσω της ειδικής φόρμας της ιστοσελίδας, εκθέτοντας και τεκμηριώνοντας πλήρως τις απόψεις του.

Αρμόδια δε για κάθε διαφορά που προκύπτει με την εταιρία, ορίζεται με το παρόν ότι θα είναι τα Δικαστήρια των Σερρών.

 

14.ΕΡΜΗΝΕΙΑ –ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

14.1. Ερμηνεία του όρου Εταιρεία, στο παρόν κεφάλαιο

Στο κεφάλαιο αυτό, ως Εταιρεία, νοείται, πέραν του ορισμού που δίδεται στην αρχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, όλα τα διοικητικά στελέχη, οι άμεσοι συνεργάτες και συνέταιροι αυτής .

 

14.2 Εγγυήσεις ως προς τη λειτουργία της ιστοσελίδας

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, θα είναι πάντοτε προσβάσιμα, διαθέσιμα και χωρίς διακοπή στους χρήστες.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, να ανακαλέσει/αναστείλει προσωρινά, ή να περιορίσει την προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα σε ολόκληρη ή τμήματα της ιστοσελίδας, για λόγους επαγγελματικούς και στα πλαίσια των σκοπών του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και εν γένει της εμπορικής της δραστηριότητας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρεία θα ενημερώνει προσηκόντως και εγκαίρως τους χρήστες.

 

14.3 Αποποίηση Ευθύνης ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι των χρηστών, και από την χρήση της ιστοσελίδας και την χρήση των υπηρεσιών της για:

α. απώλεια κερδών και εισοδημάτων

β. απώλεια διαφυγόντων κερδών, επιχειρηματικών ευκαιριών και πωλήσεων

γ. απώλεια συμφωνιών και συμβολαίων

δ. απώλεια ή βλάβη στην φήμη, την εμπορικότητα και την πελατεία

ε. απώλεια ή βλάβη σε λογισμικό ή εξαρτήματα, πληροφορίες και δεδομένα

στ. οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση βλάβη ή απώλεια

 

14.4 Αποποίηση Ευθύνης ως προς την τήρηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι χρηστών της ιστοσελίδας και τρίτων, στα πλαίσια τήρησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, και για καθυστέρηση ή ανεπάρκεια στην τήρηση των υποχρεώσεων της, εφόσον αυτά οφείλονται σε παράγοντες επί των οποίων δεν έχει καμία ή ουσιαστική επιρροή η Εταιρεία.

 

15.ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

15.1 Πληροφορίες, περιορισμοί προσωπικής και εμπορικής χρήσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, κάθε μορφής, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ανήκει στην πλήρη κυριότητα της, με την εξαίρεση τυχόν περιεχομένου που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, όπως αυτά αναφέρονται και προσδιορίζονται στους παρόντες, και από τα οποία η Εταιρεία έχει λάβει νόμιμη άδεια για την χρήση, επεξεργασία και εκμετάλλευση του περιεχομένου τους.

Τόσο το περιεχόμενο που ανήκει στην Εταιρεία και αποτελεί πνευματική της ιδιοκτησίας, όσο και το περιεχόμενο τρίτων, προστατεύεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Ελληνικού νόμου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πνευματικά δικαιώματα.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας, έχουν το δικαίωμα να αναγιγνώσκουν (βλέπουν) το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Το δε δικαίωμα αυτό που τους παρέχει η εταιρεία είναι περιορισμένο, μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο και ανακλήσιμο.

Συνεπώς οι χρήστες, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, μόνο προσωπικά, για τον εαυτό τους, απαγορευμένης της εμπορικής χρήσεως.

Απαγορεύεται δηλαδή οι χρήστες, να πωλούν, να μεταβιβάζουν, να αντιγράφουν, να αναπαράγουν (ακόμη και με αντίστροφο τεχνικό σχεδιασμό), την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο της.

Απαγορεύεται επίσης οι χρήστες να χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα για δημόσια ή εμπορική χρήση.

Απαγορεύεται η τύπωση, ανατύπωση ή με ηλεκτρονικό τρόπο αναπαραγωγή, εγγράφων, γραφημάτων, εικόνων και άλλων στοιχείων της και εκ της ιστοσελίδας, ολικά ή μερικά και για οποιαδήποτε χρήση, εκτός εάν έχει προηγηθεί αίτηση προς την Εταιρεία και η τελευταία έχει χορηγήσει εγγράφως καταφατική απάντηση της.

Επιπρόσθετα, απαγορεύεται ο χρήστης να παρέχει, να μεταβιβάζει και με οποιονδήποτε τρόπο να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, στοιχεία, έγγραφα, εικόνες και άλλα δεδομένα, τα οποία ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία και κυριότητα άλλου προσώπου, χωρίς να έχει την έγγραφη συναίνεση αυτού. Στα πλαίσια αυτά, ο χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και τα δεδομένα που παρέχει στην Εταιρεία, καθώς και για την τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από παράνομη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας και παραβίαση προσωπικών δεδομένων

 

15.2 Ειδικά Χαρακτηριστικά Εταιρείας (Σήμα Κατατεθέν)

Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της, την επωνυμία της, την διεύθυνση της ιστοσελίδας, το λογότυπο της και τα αντίστοιχα λογότυπα αυτών.

Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χρήση της ονομασίας της Εταιρείας και όλων των λογοτύπων και γραφικών στοιχείων που εμφανίζονται στην σελίδα αυτής, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Όλες οι υπόλοιπες ονομασίες, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και εταιρειών δεν ανήκουν στην Εταιρεία, αλλά στους νόμιμους κατόχους αυτών.

 

15.3 Ιδέες και προτάσεις

Όλα τα σχόλια, απόψεις, κριτικές, προτάσεις, ιδέες και κάθε άλλου είδους υποβολές προς την Εταιρεία από τους χρήστες, οι οποίες υποβάλλονται, παραδίδονται, αποκαλύπτονται ή προσφέρονται στην Εταιρεία, αποτελούν πλέον πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει και δεν φέρει καμία ευθύνη, σε ισχυρισμό των χρηστών ότι η Εταιρεία εκμεταλλεύθηκε προσωπική του ιδέα, την οποία ο ίδιος παρέθεσε προς την Εταιρεία.

Εφόσον ο χρήστης προωθήσει προς την Εταιρεία οποιαδήποτε ιδέα ή πρόταση του, τότε αποδέχεται ρητά ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την πρόταση του ελεύθερα και με οποιαδήποτε τρόπο, χωρίς να απαιτείται ενημέρωση ή άδεια του χρήστη, και χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.

 

16.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της, ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους στους χρήστες, οι οποίες να οδηγούν σε έτερες ιστοσελίδες ξένες προς την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν απολύτως έλεγχο στις εξωτερικές αυτές ιστοσελίδες, και η εμφάνιση τους στην ιστοσελίδα, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτροπή του χρήστη να επισκεφθεί της ιστοσελίδες αυτές και να κάνει χρήση τους, ούτε και υποδεικνύει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ της Εταιρείας και των εκάστοτε κατόχων των εξωτερικών αυτών ιστοσελίδων.

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για τις εξωτερικές αυτές ιστοσελίδες και το περιεχόμενο τους, και δεν αποδέχεται καμία απολύτως ευθύνη για την επίσκεψη τους από τους χρήστες.

Παράλληλα η Εταιρεία προτρέπει τους χρήστες της ιστοσελίδας, αν και εφόσον επιθυμούν να επισκεφθούν και να κάνουν χρήση των εξωτερικών ιστοσελίδων, να διαβάσουν με προσοχή τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε εξωτερικής ιστοσελίδας.

 

17.ΑΣΦΑΛΕΙΑ

17.1 Υποχρέωση χρήστη για περιορισμό της πρόσβασης

Όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, είναι απολύτως υπεύθυνοι για τον λογαριασμό τους, για την αποκλειστική χρήση αυτού μόνον από τους ίδιους, και για το περιορισμό της πρόσβασης τρίτων ατόμων σε αυτών. Θα πρέπει συνεπώς να περιορίζουν την πρόσβαση τρίτων ατόμων στον υπολογιστή τους, και να έχουν εγκαταστήσει όλα τα απαραίτητα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή τους που θα εξασφαλίζουν σε αυτούς την αποκλειστική χρήση του λογαριασμού τους.

Επιπρόσθετα, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση και απόκρυψη των προσωπικών του στοιχείων (όνομα χρήστη, κωδικός κ.λπ).

Τέλος ο χρήστης αποδέχεται την πλήρη ευθύνη ως ανωτέρω περιγράφεται και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις ενέργειες που εμφανίζονται από τον λογαριασμό του και υπό την ταυτότητα χρήστη του.

 

17.2 Υποχρέωση χρήστη να διατηρεί ασφαλή τον κωδικό του και να πραγματοποιεί έξοδο από τον λογαριασμό του

Ο χρήστης με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμφωνεί:

α. να ειδοποιεί την Εταιρεία άμεσα και εγγράφως, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσει παραβίαση του λογαριασμού του και χρήση αυτού από τρίτο άτομο και όχι από τον ίδιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παραβίαση του συστήματος ασφαλείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες

β. να εξασφαλίζει ότι κάθε φορά που θα αποχωρεί από την ιστοσελίδα θα πραγματοποιεί έξοδο από τον λογαριασμό του.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για απώλεια ή βλάβη του χρήστη, εφόσον ο τελευταίος δεν τηρήσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα παράγραφο.

 

17.3 Έλεγχος και εποπτεία

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ασκεί έλεγχο και εποπτεία στην κίνηση του δικτύου και τις ιστοσελίδας, ούτως ώστε να μπορεί να διαπιστώσει τυχόν περιστατικά, προσπάθειας χρήσεως λογαριασμού χρήστη από άλλο πρόσωπο, προσπάθειας επέμβασης στους λογαριασμούς και στην ιστοσελίδα και προσπάθειας να προκληθεί βλάβη στην ιστοσελίδα και την Εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο – και να εμποδίσει αυτά.

Οποιοσδήποτε επισκέπτεται και χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, αποδέχεται το δικαίωμα αυτό της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προχωρήσει σε πλήρη έρευνα μετά των αρμόδιων αρχών, ή κατόπιν αδείας τους, για να αποκαλύψει πληροφορίες, στοιχεία και την ταυτότητα, οποιουδήποτε προσπαθήσει με οποιονδήποτε τρόπο να προκαλέσει βλάβη στην ιστοσελίδα και την Εταιρεία, καθώς και να παραβιάσει τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

18.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν και αποδέχονται να προστατεύουν, αποζημιώνουν και να μην επιρρίπτουν ευθύνη στην Εταιρεία και σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν, για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη ή αξίωση τρίτων προσώπων, που σχετίζονται με:

α. την χρήση της ιστοσελίδας και των λογαριασμών των χρηστών

β. οποιαδήποτε δεδομένου έχουν αποσταλεί ή αναληφθεί από τους χρήστες

γ. την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από τους χρήστες

δ. την παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων από τους χρήστες.

Η παρούσα συμφωνία, παραμένει σε ισχύ ακόμη και μετά τη λήξη της ισχύος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και την σε κάθε περίπτωση αποσύνδεση του εκάστοτε χρήστη με την ιστοσελίδα και την Εταιρεία.

 

19.ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Σε σπάνιες περιπτώσεις η Εταιρεία ενδέχεται να μην ερμηνεύσει στενά και κατά γράμμα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και συνακόλουθα να ασκήσει μερικώς ή και να μην ασκήσει καθόλου τα δικαιώματα της.

Στις περιπτώσεις αυτές, δεν συνάγεται ότι η Εταιρεία έχει παραιτηθεί από τα δικαιώματα της, τα οποία παραμένουν ισχυρά και επιδιώξιμα σε κάθε περίπτωση.

 

20.ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

20.1 Ειδοποιήσεις – Μηνύματα Χρήστη προς την Εταιρεία

Οποιεσδήποτε αναφορές και σχόλια που αφορούν την ιστοσελίδα, πρέπει να απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκάστοτε χρήστη.

20.2 Ειδοποιήσεις – Μηνύματα Εταιρείας προς την Χρήστη – Τεκμήριο Παραλαβής

Ειδοποιήσεις προς τους χρήστες, θα αποστέλλονται στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν καταχωρήσει στον λογαριασμό τους κατά την πραγματοποίηση της εγγραφής τους.

Οι ειδοποιήσεις αυτές, θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από τον λήπτη, από την αποστολή του μηνύματος.

 

21.Πολιτική απορρήτου

21.1 Προσωπικά δεδομένα

α. Σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας ή τη συμμετοχή των χρηστών στο Πρόγραμμα Συνεργατών, η εταιρία θα συλλέξει από τους χρήστες τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, εθελοντικά και συναινετικά:

β. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για να αποκτήσει κανείς  την ιδιότητα του χρήστη στις δημοπρασίες και το Ε- Shop ή του συμμετέχοντος στο πρόγραμμα θυγατρικών. Εάν αρνηθεί κάποιος να δώσει τα προσωπικά του δεδομένα, δεν θα μπορεί να του  αποσταλεί το κερδισμένο προϊόν Δημοπρασίας ή το αγορασμένο από το Ε- Shop ή να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Συνεργατών.

γ. Το Dib In δεν θα λαμβάνει αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο στους χρήστες μόνο με βάση την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού προφίλ.

 

21.2 Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί η εταιρία να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια. Αν οι χρήστες έχουν οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την ασφάλεια στην ιστοσελίδα, μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρία στο info@dib-in.com

 

21.2 Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

21.3 Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η ιδιωτικότητα είναι σημαντική για τους  χρήστες.

Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί πώς η εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί  και αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα διατηρώντας τα δεδομένα των χρηστών ασφαλή και ιδιωτικά το οποίο αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας της εταιρίας  για την παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών.

Σε αυτή την πολιτική απορρήτου, η εταιρία είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και η Εταιρεία υπόκειται στον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (“GDPR”) και σε όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.

 

21.4  Μεταφορά και γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων

α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αποδεσμεύσει τα προσωπικά δεδομένα σε εξουσιοδοτημένα μέρη όταν αυτό απαιτείται από το νόμο.

β. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αποδεσμεύσει τα προσωπικά δεδομένα (όπως ορίζεται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας) σε άλλα τρίτα μέρη, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο. 3 ανωτέρω.
γ. Στα προσωπικά δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση και μέρη, με τα οποία έχει συνάψει η εταιρία σύμβαση για να τα επεξεργαστεί: λογιστικά γραφεία, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες πληροφορικής και πρακτορεία μάρκετινγκ.

 

21.5 Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, μόνο εφόσον είναι απαραίτητο και σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους.

 

21.6 Δικαιώματα χρηστών κι συνεργατών

α. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή. Μπορούν να ζητήσουν από την εταιρία να τα διορθώσει, να τα αφαιρέσει ή να περιορίσει την έκταση στην οποία γίνεται η επεξεργασία.

β. Έχουν επίσης το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και να μεταδώσουν τα δεδομένα τους σε άλλο ελεγκτή.
γ. Εάν ασκήσουν το δικαίωμά τους να αντιταχθούν, θα σταματήσει η εταιρία να επεξεργάζεται τα δεδομένα τους  για τους καθορισμένους σκοπούς, εκτός εάν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς θεμιτούς λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των χρηστών ή εκτός εάν τα δεδομένα τους είναι απαραίτητα για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 

21.7 Δικαίωμα διαγραφής

α. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους  για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της.
β. Εάν ασκήσουν το δικαίωμά τους να αποσύρουν τη συναίνεσή τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα μπορεί να συνεχίσει την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μόνο εάν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση.

 

22 Cookies

Τα Cookies είναι μοναδικά αναγνωριστικά, συνήθως αποτελούνται από μικρά κομμάτια του κειμένου ή κώδικα. Τα Cookies συνήθως αποθηκεύονται στη συσκευή των χρηστών ή στο πρόγραμμα περιήγησης τους και στέλνουν ορισμένες πληροφορίες στο πάροχο των Cookies. Στην πραγματικότητα αναφερόμαστε σε ένα ευρύτερο φάσμα τεχνολογιών και όχι μόνο στα Cookies, συμπεριλαμβανομένου του web beacons, clear gifs, pixel και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Όταν γίνεται λόγος για Cookies πρώτου μέρους εννοούνται τα Cookies που εξυπηρετούνται από τo Dib-In. Όταν γίνεται λόγος για Cookies τρίτων εννοούμε τα Cookies που εξυπηρετούνται από μη μέρη του Dib-In.

Ο ιστότοπός της εταιρίας χρησιμοποιεί κυρίως τους ακόλουθους τύπους cookies:

α. Λειτουργικά Απαραίτητα Cookies

Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Καθιστούν δυνατή την περιήγησή των χρηστών και την χρήση της ιστοσελίδα της εταιρίας. Εάν απενεργοποιήσει κάποιος χρήστης αυτά τα Cookies, η ιστοσελίδα δεν θα λειτουργήσει σωστά.

β. Λειτουργικής Απόδοσης Cookies

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και παρακολουθεί τις επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, τα cookies απόδοσης ενημερώνουν ποιες σελίδες είναι δημοφιλείς, παρακολουθεί την κυκλοφορία στην ιστοσελίδα της εταιρίας  και συλλέγει ανώνυμα αναλυτικές πληροφορίες. Οι προμηθευτές μπορεί να συλλέξουν τις πληροφορίες αυτές για λογαριασμό του Dib-In, προκειμένου να μπορoύν να αναλύσουν τα δεδομένα των υπηρεσιών τους. Τα cookies απόδοσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων της ιστοσελίδας.

γ. Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουν και να διατηρούν τις προτιμήσεις των χρηστών.

Πώς μπορώ να εξαιρεθώ από την εφαρμογή των cookies?

Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από την τοποθέτηση ορισμένων Cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης τους ή από τον πάροχο που λειτουργεί και ελέγχει τα Cookies. Παρακαλούνται οι χρήστες να ελέγξουν τις πληροφορίες ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης τους.

 

23.ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν τόσο συνολικά όσο και αυτοτελώς. Σε περίπτωση που ένας εκ των ανωτέρω όρων κριθεί ή θεωρηθεί άκυρος, οι λοιποί όροι παραμένουν σε ισχύ ως έγκυροι, χωρίς την ύπαρξη των οποίων η Εταιρεία θα επιθυμούσε την εφαρμογή των παρόντων ως έχουν, πλην αυτών.

 

24.ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οι τίτλοι που έχουν τεθεί στα κεφάλαια, στις παραγράφους και στις υποπαραγράφους των παρόντων και προϋποθέσεων, έχουν τεθεί καθαρά για διευκρινιστικούς σκοπούς και για διευκόλυνση των χρηστών και επισκεπτών της ιστοσελίδας, να κατανοήσουν πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Οι τίτλοι αυτοί, δεν έχουν καμία νομική ούτε και συμβατική ισχύ και δεσμευτικότητα.